"นายกเสริฐ" นครแม่สอด และคณะ ลงพื้นที่ตรวจโครงการ งานวางท่อระบายน้ำ= บ่อพักน้ำ=ปรับผิวการจราจร

"นายกเสริฐ" นครแม่สอด และคณะ ลงพื้นที่ตรวจโครงการ งานวางท่อระบายน้ำ= บ่อพักน้ำ=ปรับผิวการจราจรad1

เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565  ว่าที่ ร.ต ประเสริฐ ปวงละคร "นายกเสริฐ" นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก  พร้อมคณะผู้บริหารนายสุวิทย์ คามณีวงศ์ "รองอะเบ" รองนายกเทศมนตรีฯ,นายกรกฤตย์ กรัณยพัฒน์พงษ์  "เลขาปอ" เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ,นายนเรศ วงศ์ทาฝั้น ที่ปรึกษานายกฯ, และสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด  เช่น นายเอนก ตันคำเเดง(นุ้ยส์ เมืองฉอด),นายวันชัย ไทยขำ (สท.แอ็ด),นายสุวิทย์ ดวงสุริยะ (สท.สาคร),นายจันทร์ ปัดสา ฯลฯ  และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลนครแม่สอด  ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้าง โครงการ งานวางท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ  พร้อมทั้งปรับผิวการจราจร เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท้วมขัง และการจราจร ให้กับ ประชาชน ชาวบ้านในเขตเทศบาลนครแม่สอด บริเวณชุมชนบัวคูณ และ ชุมชนประชารักษ์