อสม.ชุมชนมณีไพรสณฑ์ มอบถุงยังชีพให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบศก.ตกต่ำ

อสม.ชุมชนมณีไพรสณฑ์  มอบถุงยังชีพให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบศก.ตกต่ำad1

แม่สอด-อสม.ชุมชนมณีไพรสณฑ์  มอบถุงยังชีพให้ชาวบ้านชุมชนมณีไพรสณฑ์ ทน.แม่สอด ผู้ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจตกต่ำ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน  2565  นางรุ่งอรุณ พินิจวงษ์ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน(อสม.)ชุมชนมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก  และทีมงาน อสม. ชุมชนฯ เดินทางมามอบถุงยังชีพให้ชาวบ้านในชุมชนมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด  โดย อสม.ชุมชนมณีไพรสณฑ์ ได้นำไปมอบให้แก่ชาวบ้าน ผู้ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ขาดรายได้ ผู้พิการ คนชรา และผู้ยากไร้