“หัวเวียงใต้ในความทรงจำ” เปิดกาดกองน้อย เป็นย่านสร้างสรรค์สองวัฒนธรรม จีน-ไทย ใจกลางเมืองเก่าน่าน

“หัวเวียงใต้ในความทรงจำ” เปิดกาดกองน้อย เป็นย่านสร้างสรรค์สองวัฒนธรรม จีน-ไทย ใจกลางเมืองเก่าน่านad1

น่าน –“หัวเวียงใต้ในความทรงจำ” เปิดกาดกองน้อย เป็นย่านสร้างสรรค์สองวัฒนธรรม จีน-ไทย เส้นทางการท่องเที่ยวแบบเดินเล่นตามตรอกซอกซอยของชุมชนใจกลางเมืองน่าน

ชุมชนบ้านหัวเวียงใต้  ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 และ กลุ่มเยาวชนกองทุนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน (DNYC) ร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดพื้นที่ย่านสร้างสรรค์ “ชุมชนหัวเวียงใต้”  รื้อฟื้น “กาดกองน้อย” ที่ปิดตัวลงจากสถานการณ์โควิด19  รวมทั้งการใช้ศิลปะและงานหัตถกรรมท้องถิ่นน่าน เรื่องเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชุมชนหัวเวียงใต้  ให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวแบบเดินเล่นตามตรอกซอกซอยของชุมชนใจกลางเมืองน่าน  โดยมีนายวิบูรณ์  แววบัณฑิต  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการเปิดกิจกรรมครั้งแรกนี้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2565  ณ ชุมชนหัวเวียงใต้ ต.ในเวียง  อ.เมืองน่าน  ซึ่งยังคงมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด19

โดยบรรยากาศภายในงาน มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าอย่างคึกคัก ทั้งกลุ่ม “น่านโฮ๊ะคราฟต์” ที่เกิดจากการรวมตัวกันของร้านค้างานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ที่เคยออกร้านจากกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ 9 ครั้ง ของ อพท.    การออกบูธ 26 ตำบล ของ U2Tfor BCG  ธรรมศาสตร์ ธรรมสุข และ ร้านค้าของชาวชุมชนหัวเวียงใต้   มีบูธนิทรรศการงานหัตถกรรมท้องถิ่น งานพุทธศิลป์ อาหารท้องถิ่น และผลงานศิลปะจากศิลปินจังหวัดน่าน ที่ร่วมสร้างสรรค์ภาพวาดบนกำแพงจำลองขนาดใหญ่ นำไปติดตั้งไว้ในชุมชนหัวเวียงใต้  รวมทั้งยังมีนิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องชุมชน “หัวเวียงใต้ในความทรงจำ” เป็นการรวบรวมภาพเก่าแก่ของคนชุมชน นำมาถ่ายทอดประวัติศาสตร์และความคิดถึงต่อบุคคลและสถานที่ภายในรูปภาพเก่า  กิจกรรม ไฮไลท์ที่เป็นภาพจำของกาดกองน้อย คือ “การรำวงย้อนยุคของชมรมผู้สูงอายุบ้านหัวเวียงใต้” ที่บรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ย แต่งกายน่ารัก ล้อมลงร้องเพลงและรำวง เชื้อเชิญผู้ร่วมงานมาสนุกกับศิลปะพื้นบ้านอย่างครื้นเครง   นอกจากนี้ยังมีเวทีการเสวนาเพื่อออกแบบทิศทางและความร่วมมือ “การขับเคลื่อนย่านหัวเวียงใต้ สู่การเป็นย่านสร้างสรรค์”

นายนิคม บริบูรณ์  ประธานชุมชนบ้านหัวเวียงใต้  พร้อมด้วย นายสุพจน์ รัตนอนันต์ (ลุงอู๋) ประธานคณะกรรมการกาดกองน้อยบ้านหัวเวียงใต้  เล่าว่า  ชุมชนหัวเวียงใต้ เป็นชุมชนเก่าแก่ มีพื้นที่ครอบคลุมถึง 4 ค้อ ใจกลางเมืองน่าน  ได้แก่ ค้อป่าซาง ค้อกลาง ค้อโพธิ์ทอง ค้อโอ้รัก  ที่มีความสำคัญและเป็นย่านเศรษฐกิจ มีวัฒนธรรมที่กลมกลืนหลอมรวมทั้งชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีน  สถานที่สำคัญที่เป็นสัญลักษณ์ คือ “วัดหัวเวียงใต้” ตั้งเคียงคู่กับ “ศาลเจ้าปึงเถ่ากง”  และ “ถนนคนเดิน กาดกองน้อยบ้านหัวเวียงใต้”  ซึ่งเคยเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในความทรงจำของหลายๆคน  มีการพูดถึงและอยากให้มีบรรยากาศแบบเดิมๆกลับคืนมา จนเกิดความร่วมมือร่วมใจหลายภาคส่วน  ทำให้เกิดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น และได้รับเสียงตอบรับจากคนน่านและนักท่องเที่ยวอย่างมาก ชาวชุมชนก็ตื่นเต้นและมีความสุขที่ได้กาดกองน้อยฟื้นกลับคืนมา โดยหลังจากนี้คณะกรรมการชุมชนบ้านหัวเวียงใต้ จะมีการพูดคุยหารือแนวทางที่จะทำให้หัวเวียงใต้เป็นย่านสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนต่อไป