เพจ พู่ว่า คนเดินดิน กับมิติเหรียญ 2 หน้า พาตาก “เปลี่ยน”สู่ยุคใหม่

เพจ พู่ว่า คนเดินดิน กับมิติเหรียญ 2 หน้า  พาตาก “เปลี่ยน”สู่ยุคใหม่ad1

ลุงสมชัยฐ์ “ตากนิยม”  เพจ พู่ว่า คนเดินดิน กับมิติเหรียญ 2 หน้า  พาตาก “เปลี่ยน”

นายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ "ลุงสมชัยฐ์" อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  เพจ พู่ว่า คนเดินดิน  แห่งสวนป่า ตากา อ.วังเจ้า จ.ตาก ได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวระบุว่า

มิติใหม่ของการพัฒนา  ระยะสั้นเร่งหารูปแบบมิติการท่องเที่ยวสมัยใหม่  เพื่อให้คนอยากมาตาก แนะนำให้รู้จักจังหวัดตากอย่างลึกซื้ง  แพร่หลาย

มิติระยะยาว การบริหารแหล่งน้ำให้กระจายครบทุกพื้นที่ มีประสิทธิภาพ คือเร่งสร้างแหล่งกักเก็บน้ำให้มีมากเกินพอ  มีประสิทธิผล คือนำแหล่งน้ำที่มีอยู่ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาจต้องใช้เทคโนโลยีการเกษตรแนวใหม่ มาสนับสนุนเกษตรกร ชาวนาชาวไร่ ปศุสัตว์   เป็นต้น

มิติเศรษฐกิจใหม่ คิดการตลาด เพื่อสนับสนุนการผลิด และลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกร ปศุสัตว์ อื่นๆ

การหาตลาดทั้งในและนอกประเทศ  รวมถึงนำนวัตกรรมในการแปรรูปและรักษาอาหารโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่   ตัวอย่างเช่นลำใย  จะส่งสดและการรักษาคุณภาพ ตลอดจนวิธีการแปรรูป    

ลุงสมชัยฐ์   เพจ พู่ว่า คนเดินดิน “ตากนิยม”