"ชิก้า อินโนเวชั่น" ขุดเหมืองบิตคอยน์ นำร่องใช้หม้อแปลง "low Carbon" เจริญชัย

"ชิก้า อินโนเวชั่น" ขุดเหมืองบิตคอยน์ นำร่องใช้หม้อแปลง "low Carbon" เจริญชัย
ad1


ad1

ad1

ad1

"ชิก้า อินโนเวชั่น" ขุดเหมืองบิตคอยน์ นำร่องใช้หม้อแปลง "low Carbon" เจริญชัยลดก๊าซเรือนกระจก สนองนโยบายรับรัฐบาล

“บริษัท ชิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ZIGA นำร่องใช้หม้อแปลงไฟฟ้า Low Carbon ของเจริญชัย ตอบโจทย์รักษ์โลก ลดค่าไฟ-ลดคาร์บอน 5-20% ขององค์กร สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลลดก๊าซเรือนกระจก ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ”
นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าที่บริหาร บริษัท ชิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ZIGA นำร่องใช้หม้อแปลงไฟฟ้า Low Carbon ของเจริญชัย ลดค่าไฟ-ลดคาร์บอน 5-20% ขององค์กร ในการขุดเหมือง  บิตคอยน์ ตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลลดก๊าซเรือนกระจก ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

นายประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์กับนวัตกรรม) บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด เปิดเผยว่า จากที่ทางบริษัทฯ ได้ทำการคิดค้นพัฒนา นวัตกรรมใหม่ๆ มาอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จในการคิดค้นสร้างผลงานนวัตกรรมการผลิตหม้อแปลงที่ช่วยสร้างให้ระบบไฟฟ้ามีความเสถียรภาพ มีความมั่นคง และลดค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ พร้อมเพิ่มศักยภาพการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับพลังงานสะอาด พร้อมระบบการบริหารจัดการพลังงาน (Real time) ที่มีความทันสมัยในระดับโลก สามารถลดค่าไฟ ลดคาร์บอน 5-20% ขององค์กร จนได้รับรางวัลนวัตกรรมจากกระทรวงพลังงาน

 และรางวัลสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA อีกทั้งยังร่วมวิจัยและใช้งานจริงกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และพิสูจน์จริงหม้อแปลงมีระบบบริหารจัดการพลังงาน (Real time) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและการจัดการของเสียของพลังงาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน ปัจจุบันและอนาคตต้องคำนึกถึงก๊าซเรือนกระจก ที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนหรือ climate change อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะต่าง ๆ รวดเร็วและรุนแรง และหม้อแปลง Low Carbon จะช่วยให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพไม่พุ่มเฟือย ลดของเสียของพลังงาน ลดคาร์บอน 5-20% ลดก๊าซเรือนกระจก ขององค์กร และประหยัดไฟฟ้าแบบทันสมัย สู่สังคมคาร์บอนต่ำจากที่ทางบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง 

และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมวิจัยและการใช้งานจริง ร่วมกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี สร้างหม้อแปลงที่มีระบบบริหารจัดการพลังงาน (แบบ real time) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและการจัดการของเสียของพลังงาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน จนทำให้ บริษัท ชิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเหล็กโครงสร้างและธุรกิจ Bitcoin mining ซึ่งใช้พลังงานมาก เล็งเห็นการใช้พลังงานที่ไม่พุ่มเฟือย มีระบบการบริหารจัดการพลังงานทันสมัย ใช้พลังงานแบบยั่งยืน หม้อแปลงและระบบการบริหารจัดการพลังงาน (Real time) จึงตอบโจทย์ด้านพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Low Carbon สู่สังคมคาร์บอนต่ำ