อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เร่งขับเคลื่อนโครงธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด

อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เร่งขับเคลื่อนโครงธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด
ad1


ad1

ad1

ad1

ศรีสะเกษ-อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เร่งขับเคลื่อนโครงธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดนำร่อง ณ  บริเวณบ้านแสง หมู่ที่ 1 ตำบลอีเซ

นายสำรวย  เกษกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนประเด็นวาระการบริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ  พ.ศ. 2565  โดยมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจังหวัดศรีสะเกษ ณ  ห้องประชุมที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมทั้งลงพื้นที่จุดดำเนินการโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด  ณ  บริเวณบ้านแสง หมู่ที่ 1 ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

                                       
 โดยมีนายสุวรรณ เนตรเนติกุล  นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ, นายพศิน ทาศิริ นายอำเภอเมืองจันทร์, นายบุญประสงค์  นวลสายย์  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ,นาย สุวรรณ  โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ,นายสุนทร  งามศรี  กำนันตำบลอีเซ ,อาจารย์โกวิทย์  ดอกไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำดังกล่าว

เสนาะ วรรักษ์/รายงาน