ชลบุรีเปิดถนนสายวัฒนธรรม "หอมไอดินวิถีถิ่น บ้านหนองพลับ"บูมเที่ยว

ชลบุรีเปิดถนนสายวัฒนธรรม "หอมไอดินวิถีถิ่น บ้านหนองพลับ"บูมเที่ยว
ad1


ad1

ad1

ad1

ชลบุรี-สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีเปิดงานถนนสายวัฒนธรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีถิ่น วิถีชุมชน ประจำปี 2565

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดงานถนนสายวัฒนธรรม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีถิ่น วิถีชุมชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 มีนางสาว ฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และนางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง กล่าวต้อนรับ

นางนริศรา วงศ์วิลัย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงาน   พร้อมด้วยนางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา นายขจรเดช อภิชาติตรากุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นายจรัญ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบางละมุง และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ถนนคนเดินสายวัฒนธรรม"หอมไอดินวิถีถิ่น บ้านหนองพลับ" ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันทำแกงไก่กะลาสูตรบ้านตะเคียนเตี้ย การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทย การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 17.00 น ถึงเวลา 21.00 น.

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน