พิษสงครามรัสเซีย-ยูเครนกระทบชิป-ชิ้นส่วนขาดตลาดทุบออเดอร์รถยนต์นั่งหล่นวูบ

พิษสงครามรัสเซีย-ยูเครนกระทบชิป-ชิ้นส่วนขาดตลาดทุบออเดอร์รถยนต์นั่งหล่นวูบ
ad1


ad1

ad1

ad1

ส.อ.ท.ชี้สงครามรัสเซีย-ยูเครนกระทบแผนการผลิตรถยนต์บางรุ่นขาดชิ้นส่วนและเซมิคอนดักส์เตอร์ที่ใช้สินแร่จาก2ประเทศ ส่งผลให้เดือนก.พ.รถยนต์นั่งผลิตลดลง 28%

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า การผลิตรถยนต์ทั้งหมดในเดือนกุมภาพันธ์  มีจำนวน 1.55 แสนคัน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.30 จากช่วงเดียวกันปีก่อน  และเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2564 ร้อยละ 2.58 โดยเพิ่มขึ้นจากการผลิตรถกระบะขายในประเทศและผลิตส่งออกที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.82 และ 10.95 ตามลำดับ แต่การผลิตรถยนต์นั่งลดลงจากการการขาดแคลนชิปและชิ้นส่วนในบางรุ่น และยังกังวลการขาดแคลนชิปและชิ้นส่วนที่อาจรุนแรงขึ้นจากสงครามยูเครน จึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป

สำหรับการผลิตรถยนต์ 2 เดือนแรก(ม.ค.ก.พ.) มีจำนวนทั้งสิ้น 307,407 คัน และเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.35 จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยรถยนต์นั่ง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ผลิตได้ 41,898 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ร้อยละ 28.64 ขณะที่รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ผลิตได้ทั้งหมด 110,360 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ร้อยละ 17.25 และตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 ผลิตได้ทั้งสิ้น 213,668 คัน เท่ากับร้อยละ 69.51ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 ร้อยละ 14.59

ส่วนการผลิตเพื่อส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ ผลิตได้ 82,300 คัน เท่ากับร้อยละ 52.87 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ร้อยละ 6.81  โดย 2 เดือนแรกผลิตเพื่อส่งออกได้ 159,612 คัน เท่ากับร้อยละ 51.92 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากปี 2564 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 8.33

ด้านรถยนต์นั่ง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ผลิตเพื่อการส่งออก 16,873 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ร้อยละ 42.50 และตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 29,665 คัน เท่ากับร้อยละ 34.05 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 ร้อยละ 49.99  ส่วนรถกระบะขนาด 1 ตัน มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 65,427 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ร้อยละ 10.95 และตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 129,947 คัน

ทั้งนี้ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 74,489 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2564 ร้อยละ 7.25 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 26.3 เพิ่มขึ้นจากการที่รัฐบาลอนุญาตให้จัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจมากขึ้น การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 การรับประกันรายได้เกษตรกร การกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเช่นคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน ฯลฯ  การเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ การส่งเสริมการขายของผู้จำหน่ายรถยนต์

นอกจากนี้งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์ โชว์ ที่จัดขึ้นในช่วงนี้ จะช่วยเพื่มยอดขายรถยนต์ในเดือนมีนาคมและเมษายน ซึ่งคาดก กล่าวารณ์ภาพรวมจะมียอดจองรถยนต์ในงานนี้แตะ 3 หมื่นคัน จากปีก่อนที่มียอดจองจำนวน  2.8 หมื่นคัน โดยไฮไลท์ปีนี้จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังได้รับความสนใจในช่วงที่ราคาน้ำมันแพง