ผลโพล Gen Z จำนวน 16 จังหวัดอยากได้ "ชัชชาติ" เป็นนายกฯ-ตามด้วย ธนาธร-ทักษิณ-พิธา-อุ๊งอิ้ง บิ๊กตู่-อนุทินได้ 2 คะแนน บิ๊กป้อม 1 คะแนน สมคิด-จุรินทร์กินไข่

ผลโพล Gen Z จำนวน 16 จังหวัดอยากได้ "ชัชชาติ" เป็นนายกฯ-

ผลโพล Gen Z  จำนวน 16 จังหวัดอยากได้ "ชัชชาติ" เป็นนายกฯ-ตามด้วย ธนาธร-ทักษิณ-พิธา-อุ๊งอิ้ง  บิ๊กตู่-อนุทินได้ 2 คะแนน   บิ๊กป้อม 1 คะแนน สมคิด-จุรินทร์กินไข่ad1

23 ก.ย. 2565  รศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต เปิดเผยผลการวิจัยส่วนบุคคล หลังเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากคน Gen Z (ช่วงอายุถึง 25 ปี) ที่ศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯและทุกภาคของประเทศ จำนวน 707 คน

ข้อคำถามว่า “ใครคือบุคคลที่ท่านปรารถนาให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปมากที่สุด”
ผลการวิจัยพบว่า
1.นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1 ได้ 301 คะแนน (43.1%) อันดับที่ 2 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้ 154 คะแนน (22.1%) อันดับที่ 3 นายทักษิณ ชินวัตร ได้ 102 คะแนน (14.6%) อันดับที่ 4 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้ 89 คะแนน (12.8%) อันดับที่ 5 นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ได้ 33 คะแนน (4.7%) อันดับที่ 6 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ได้ 12 คะแนน (1.7%)
2. ความนิยมของคน Gen Z ต่อนายธนาธรและนายทักษิณ ซึ่งถูกตัดสิทธิทางการเมืองโดยกลไกตามรัฐธรรมนูญ ชี้ว่าไม่สามารถระงับยับยั้งความนิยมต่อผู้นำทางการเมืองทั้งสองของคน Gen Z ได้
3. ผู้นำทหาร คสช. ที่ครองตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีมานาน 8 ปีแล้ว ไม่อยู่ในความคิดจิตใจของคน Gen Z ที่เติบโตมาพร้อมกับรัฐบาล คสช. นี้เลย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ 2 คะแนน (0.3%) พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้ 1 คะแนน (0.1%) สอดคล้องกับการศึกษาความนิยมและยอมรับของประชาชนต่อการรัฐประหาร คสช. และต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ว่ามีระดับน้อยลงไปสู่ระดับน้อยมาก
4. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ส.ส.พังงา หลายสมัย และเข้าร่วมรัฐบาลในตำแหน่งรองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ ไม่ได้รับคะแนนนิยมจากคน Gen Z จากภาคใต้แม้แต่คะแนนเดียว
5. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกฯ ในรัฐบาล คสช. มานานหลายปี ผู้นำพรรคสร้างอนาคตไทย ไม่ได้รับคะแนนนิยมจากคน Gen Z แม้แต่คะแนนเดียว
6. นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ได้คะแนนนิยม 2 คะแนน (0.3%) เท่ากับนายกรณ์ จาติกวณิช อดีตผู้นำพรรคกล้า
7. คำถามสำคัญ เมื่อนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ไม่ได้ลงสนามเพื่อชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หากแต่ยังคงมุ่งมั่นทำงานในตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพฯ ดังนั้น แนวโน้มของคะแนนนิยมของนายชัชชาติจากคน Gen Z จะย้ายไปให้พรรคการเมืองใด ระหว่างพรรคก้าวไกลของนายพิธา/ธนาธร กับพรรคเพื่อไทยของนางสาวแพทองธาร/ทักษิณ หรือพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์

ข้อมูลพื้นฐาน
งานวิจัยทัศนคติของคน Gen Z ต่อ 5 ประเด็นคำถามนี้ เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 7-16 กันยายน 2565 โดยเก็บจากมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ ภาคกลางที่ปทุมธานี นครปฐม ชลบุรี อยุธยา ภาคเหนือที่พิษณุโลก เชียงใหม่ พะเยา เชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สกลนคร ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ภาคใต้ที่นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี รวม 16 จังหวัด
เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม : หญิง 422 คน (59.7%) ชาย 200 คน (28.3%) เพศหลากหลาย 85 คน (12.0%)
โรงเรียนที่ท่านจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากเขตภูมิภาคใด : กรุงเทพฯ 173 คน (24.5%) ภาคกลาง 272 คน (38.5%) ภาคเหนือ 62 คน (8.7%) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 75 คน (10.6%) ภาคใต้ 125 คน (17.7%)
มีผู้ไม่ตอบคำถามในข้อนี้รวม 9 คน ผู้ตอบคำถามข้อนี้ 698 คน
หมายเหตุ :
1. งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยส่วนบุคคล ทัศนะจากงานวิจัยไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาใดๆ ทั้งสิ้น และขอบคุณเพื่อนอาจารย์ทุกสถาบันเป็นอย่างสูงที่ช่วยเหลือในการวิจัยครั้งนี้
2. สื่อสามารถนำทั้งหมดหรือบางส่วนไปเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ทั้งนี้ขอระบุที่มาว่า "อาจารย์ธำรงศักดิ์โพล"