จ.นราธิวาส  Kick Off โครงการเดิน-วิ่งทั้งเมืองช่วยเรื่องกีฬานราธิวาส  เปิดพร้อมกันทั้ง 13 อำเภอ สร้างปรากฏการณ์ใหม่  ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด

จ.นราธิวาส  Kick Off

จ.นราธิวาส  Kick Off โครงการเดิน-วิ่งทั้งเมืองช่วยเรื่องกีฬานราธิวาส  เปิดพร้อมกันทั้ง 13 อำเภอ สร้างปรากฏการณ์ใหม่  ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด
ad1


ad1

ad1

ad1

จ.นราธิวาส  Kick Off โครงการเดิน-วิ่งทั้งเมืองช่วยเรื่องกีฬานราธิวาส  เปิดพร้อมกันทั้ง 13 อำเภอ สร้างปรากฏการณ์ใหม่  ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด พร้อมมอบธงเกียรติยศให้แก่น้องๆนักกีฬาปัญจักสีลัต คว้าเหรียญทองกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม

ณ สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส  พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกายและเล่นกีฬา “เดิน-วิ่ง ทั้งเมืองช่วยเรื่องกีฬานราธิวาส” ประจำปี 2565  โดยเปิดโครงการฯ เดิน-วิ่งพร้อมกัน ทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสนั่น  พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  พลโท ธิรา แดหวา แม่ทัพน้อยที่ 4 นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  นายพรรณนพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส  นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติฯ

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มอบธงเกียรติยศให้แก่น้องๆนักกีฬาปัญจักสีลัตของจ.นราธิวาสจำนวน   4 ราย ซึ่งได้เหรียญรางวัลและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ที่ผ่านมา

ด้าน พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า
โครงการรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เดิน-วิ่งทั้งเมืองช่วยเรื่องกีฬานราธิวาส นับเป็นการรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกาย ให้ ประชาชน ครอบคลุมทั้งจังหวัดนราธิวาส รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ที่สำคัญเป็นการจัดรูปแบบการเดิน-วิ่งพร้อมกันทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นการจัดครั้งแรกของจังหวัดนราธิวาส และของประเทศไทยอีกด้วย รวมถึงการเป็นนวัฒกรรมใหม่ ของการจัดกิจกรรมกีฬาที่สำคัญ ต้องขอชื่นชมความร่วมใจ ร่วมมือ การบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นอย่างยิ่ง ส่งผลให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ประสบ ผลสำเร็จเป็นอย่างมาก และทราบว่ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนรวมถึง 17,000 คน ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ชาวนราธิวาสสนใจและรักการออกกำลังกายหะป
     


นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า  กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม ซึ่งได้มีการประชุมคัดเลือกประเภทกีฬา เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จึงได้เลือกกีฬา เดิน-วิ่ง เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเพศวัย ได้ร่วมกิจกรรม และขยายเส้นทางการเดินวิ่ง เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาส ในแต่ละอำเภอได้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกัน ทั้ง13 อำเภอ และนอกเหนือจากการส่งเสริมด้านกีฬาแล้ว กิจกรรมครั้งนี้ ยังช่วยส่งเสริมในด้วยเศษรฐกิจ และการท่องเที่ยวในพื้นที่ อีกด้วย