23 ก.ย. 65 นี้ “วันศารทวิษุวัต” โลกจะเกิดปรากฏก ารณ์(Autumnal Equinox) เวลากลางวันเท่ากับกลางคืน

23 ก.ย. 65 นี้ “วันศารทวิษุวัต” โลกจะเกิดปรากฏก ารณ์(Autumnal Equinox) เวลากลางวันเท่ากับกลางคืน

23 ก.ย. 65 นี้ “วันศารทวิษุวัต”  โลกจะเกิดปรากฏก ารณ์(Autumnal Equinox) เวลากลางวันเท่ากับกลางคืนad1

21 ก.ย.2565 เพจเฟซบุ๊กสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์แจ้งว่าวันที่ 23 ก.ย.นี้ จะมีปรากฏการณ์วันศารทวิษุวัต (Autumnal Equinox) ซึ่งเวลากลางวันจะเท่ากับกลางคืน

“ศารทวิษุวัต” (สาด-ทะ-วิ-สุ-วัด) (Autumnal Equinox) เวลากลางวันเท่ากับกลางคืน คำว่า “Equinox” มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน 2 คำ คือ Aequus แปลว่า เท่ากัน และ Nox แปลว่า กลางคืน ดังนั้น Equinox หมายถึงวันที่กลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน ซึ่งตรงกับคำว่า “วิษุวัต” แปลว่า “จุดราตรีเสมอภาค” นับเป็นวันที่ประเทศทางซีกโลกเหนือย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง และประเทศซีกโลกใต้ย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ
วันดังกล่าว ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาประมาณ 06:07 น. และจะตกลับขอบฟ้า เวลาประมาณ 18:13 น. (เวลา ณ กรุงเทพมหานคร) เนื่องจากแกนโลกเอียงทำมุม 23.5 องศา กับแนวตั้งฉากกับระนาบโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ทำให้พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลกได้รับแสงอาทิตย์ในปริมาณไม่เท่ากัน ส่งผลให้มีอุณภูมิต่างกัน รวมถึงระยะเวลากลางวันและกลางคืนก็ต่างกันด้วย เหตุนี้ทำให้เกิดฤดูกาลขึ้นบนโลกนั่นเอง