ศาลสั่งยึดทรัพย์ คืนแผ่นดิน 136 ล้าน! “อดีตรอง ผบช.ภ.8” ร่ำรวยผิดปกติ รวมเมีย-ลูก

ศาลสั่งยึดทรัพย์ คืนแผ่นดิน 136 ล้าน! “อดีตรอง ผบช.ภ.8” ร่ำรวยผิดปกติ รวมเมีย-ลูก

ศาลสั่งยึดทรัพย์ คืนแผ่นดิน 136 ล้าน! “อดีตรอง ผบช.ภ.8” ร่ำรวยผิดปกติ รวมเมีย-ลูกad1

21 ก.ย. 2565  ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 8 พิพากษายึดทรัพย์ พล.ต.ท.สมชาย นิตยบวรกุล หรือ พล.ต.ท.สมชาย อ่วมถนอม อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 8 พร้อมภรรยาและบุตร  รวมทั้งสิ้น 136,276,311 บาท  จาก 14 รายการ อาทิ ที่ดิน ห้องชุด เงินฝาก รถยนต์ ให้ตกเป็นของแผ่นดิน ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีมติชี้มูลความผิดเนื่องจากมีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ

สำหรับทรัพย์สินมากผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ รวมมูลค่า 136,276,311 บาท  จำนวน 14 รายการ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวที่ศาลมีคำพิพากษา ตรงกับที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดทุกรายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทรัพย์สินในชื่อพลตำรวจโท สมชาย  นิตยบวรกุล หรืออ่วมถนอม ประกอบด้วย

 • ที่ดินโฉนดเลขที่ 37531 พร้อมบ้านพัก หมู่ที่ 7 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มูลค่า 5,600,000 บาท
 • เงินฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ในสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธร จังหวัดชุมพร จำนวน 13,361,526 บาท
 • ทุนเรือนหุ้น ในสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ประเภทสามัญ จำนวน 2,000,000 บาท

ทรัพย์สินในชื่อนางเกศินี  นิตยากุล หรืออ่วมถนอม ประกอบด้วย

 • ที่ดินโฉนดเลขที่ 37530 พร้อมบ้านพัก หมู่ที่ 7 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มูลค่า 4,000,000 บาท
 • ที่ดิน ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ๓ ก (นส.๓ ก.) รวม 10 แปลง ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มูลค่า 13,950,000 บาท
 • ที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 16167 พร้อมอาคารพาณิชย์ (ตึกแถว 2 ชั้น) ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มูลค่า 800,000 บาท
 • ที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 16171 พร้อมอาคารพาณิชย์ (ตึกแถว 2 ชั้น) หมู่ที่ 2 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มูลค่า 500,000 บาท
 • ห้องชุด ชั้นที่ ๗ อาคารชุด คอนโดวีว่าคอนโด สาธร ตากสิน แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร มูลค่า 2,705,048 บาท
 • เงินฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ในสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร จำนวน 54,662,500 บาท
 • เงินฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร    จำนวน 8,450,000 บาท
 • ทุนเรือนหุ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร สมาชิกสมทบ จำนวน 19,233,000 บาท 
 • สิทธิเรียกร้องในเงินกู้ ระหว่างนางเกศินี นิตยากุล หรืออ่วมถนอม ผู้ให้กู้ กับนายนพดล นิตยากุล ผู้กู้ จำนวน 2,100,000 บาท

นอกจากนี้ ยังมีทรัพย์สินในชื่อนางสาวปาณิสรา หรืออัญชิสา นิตยบวรกุล หรืออ่วมถนอม ประกอบด้วย

 • ห้องชุด ชั้นที่ 20 อาคารชุด เอ็มคอนโด (M condo) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มูลค่า 8,714,237 บาท
 • รถยนต์ ยี่ห้อมาสด้า รุ่นมาสด้า 2 เลขทะเบียน 7957 ภูเก็ต มูลค่า 200,000 บาท