"เฉลิมชัย" รมว.เกษตรฯ ย้ำไม่มีการปกปิดข้อมูลโรคระบาดหมู-พร้อมจ่ายชดเชยเกษตรกรรายเล็ก-รายย่อยเท่านั้น

เฉลิมชัย" รมว.เกษตรฯ ย้ำไม่มีการปกปิดข้อมูลโรคระบาดหมู

"เฉลิมชัย" รมว.เกษตรฯ ย้ำไม่มีการปกปิดข้อมูลโรคระบาดหมู-พร้อมจ่ายชดเชยเกษตรกรรายเล็ก-รายย่อยเท่านั้น
ad1


ad1

ad1

ad1

13 ม.ค. 2565 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ย้ำไม่มีการปกปิดข้อมูล หลังพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ ASF  ในไทย   โดยกรมปศุสัตว์ มีการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคอย่างเข้มงวด  หากพบสุกรมีความเสี่ยงต่อโรคในระดับสูงถึงสูงมาก ก็จะดำเนินการลดความเสี่ยงการเกิดโรคได้ทันที โดยการทำลายสุกร ซึ่งอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 พร้อมชดใช้ราคาสุกรที่ถูกทำลายรวมถึงดำเนินการเฝ้าระวังโรคในเชิงรุกและเชิงรับในทุกพื้นที่ของไทย  พร้อมยืนยันการจ่ายค่าชดเชยจะจ่ายให้กับเกษตรกรรายเล็กและรายย่อยเท่านั้น โดยเนื้อสุกรสามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย