ทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติประกาศรัสเซียลาออกจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ หรือ UNHRC ทันที หลังที่ประชุมสมัชชาใหญ่สมัยพิเศษมีมติระงับสมาชิกภาพของรัสเซีย พร้อมประกาศว่าการลงมติครั้งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีแรงจูงใจทางการเมือง

รัสเซียลาออกจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ หรือ UNHRC

ทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติประกาศรัสเซียลาออกจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ หรือ UNHRC ทันที หลังที่ประชุมสมัชชาใหญ่สมัยพิเศษมีมติระงับสมาชิกภาพของรัสเซีย พร้อมประกาศว่าการลงมติครั้งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีแรงจูงใจทางการเมือง
ad1


ad1

ad1

ad1

ทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติประกาศรัสเซียลาออกจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ หรือ UNHRC ทันที หลังที่ประชุมสมัชชาใหญ่สมัยพิเศษมีมติระงับสมาชิกภาพของรัสเซีย พร้อมประกาศว่าการลงมติครั้งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีแรงจูงใจทางการเมือง
.
วันที่ 8 เม.ย. 65 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติลงมติเมื่อวันที่ 7 เม.ย. ตามเวลาในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ให้ระงับสมาชิกภาพของรัสเซียในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ หรือ UNHRC หลังรัสเซียมีการดำเนินการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและเป็นระบบในยูเครน
.
มตินี้ถูกเสนอโดยสหรัฐอเมริกา มีชาติสมาชิกลงมติเห็นด้วย 93 ประเทศ ไม่เห็นด้วย 24 ประเทศ อาทิ รัสเซีย จีน ลาว เวียดนาม อิหร่าน คาซักสถาน เบลารุส และหลายประเทศในแอฟริกา และงดออกเสียง 58 ประเทศ รวมประเทศไทย เท่ากับว่ามติผ่านเสียง 2 ใน 3 ของประเทศสมาชิก ไม่นับรวมประเทศที่งดออกเสียง ทำให้สมาชิกภาพของรัสเซียถูกระงับ และต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ใน UNHRC ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทันที
.
หลังการลงมติ นายเกนนาดี คุซมิน อัครราชทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติ กล่าวว่า การลงมติดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีแรงจูงใจทางการเมือง พร้อมกับประกาศว่ารัสเซียได้ตัดสินใจที่จะลาออก UNHRC ทันที