น้ำตกทีลอซู ยังคงปิดต่อเนื่อง ยังไม่มีกำหนดเปิด

ทีลอซู

น้ำตกทีลอซู ยังคงปิดต่อเนื่อง ยังไม่มีกำหนดเปิด

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก ประกาศปิดให้บริการศึกษาธรรมชาติน้ำตกทีลอซูชั่วคราวออกไปอย่างไม่มีกำหนด จากการระบาดของโรคโควิด-19  ประกอบกับขณะนี้เส้นทางเข้าน้ำตกทีลอซู ได้รับความเสียหายจากพายุ เตี้ยนหมู่  ผิวถนนถูกน้ำกัดเซาะ  ดินสไลด์ทับเส้นทาง ท่อน้ำถูกน้ำป่าซัดพังเสียหาย อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้นหากมีการเปิดให้บริการเมื่อใด จะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป