Tag: เหยือเพลิงไหม้คาราโอเกะในเวียดนาม

อาเซียน
เหยื่อเพลิงไหม้คาราโอเกะในเวียดนาม ดับอย่างน้อย 32 ราย มี 4 คนยอมกระโดดตึกลงมาได้รับบาดเจ็บ

เหยื่อเพลิงไหม้คาราโอเกะในเวียดนาม ดับอย่างน้อย 32 ราย...

เหยือเพลิงไหม้คาราโอเกะในเวียดนาม ดับอย่างน้อย 32 ราย