"สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ" จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

"สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ" จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

ad1

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567 สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร. สิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ นายกสมาคม ประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะบุคคลต่าง ๆ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิ คุณแก่โรงเรียนเทพศิรินทร์และสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องด้วยพระองค์ทรงเป็นนักเรียนเมื่อปี พ.ศ.2475 เลขประจำพระองค์ 2329 และทรงมีพระราชหฤทัย ผูกพันกับสถานศึกษาแห่งนี้ของพระองค์ตลอดมาโดยมีพระราช กระแสรับสั่ง ตอนหนึ่งว่า "ฉันก็เป็นชาวเทพศิรินทร์คนหนึ่งเหมือนกัน จึงประสงค์จะช่วยเหลือโรงเรียนที่ฉันเคยศึกษามา”