นอภ.พบพระ-เสี่ยนิพนธ์ ประธานร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีที่สำนักสงฆ์บ้านขุนห้วยช่องแคบ

นอภ.พบพระ-เสี่ยนิพนธ์ ประธานร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีที่สำนักสงฆ์บ้านขุนห้วยช่องแคบ

ad1

นายอำเภอพบพระ-"เสี่ยนิพนธ์" ประธานร่วม ทอดผ้าป่าสามัคดี ณ.สำนักสงฆ์บ้านขุนห้วยช่องแคบ  โดยได้เงินทำบุญ กว่า300,000 บาท

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภอพบพระ จังหวัดตาก=นายนิพนธ์    เมืองมา "เสี่ยพนธ์" นักธุรกิจ ผู้ประกอบการเต้นท์เช่า และการบริการธุรกิจ โต๊ะ เก้าอี้ ให้เช่า  รายใหญ่ในพื้นที่ อ.แม่สอด =อ.แม่ระมาด =อ.พบพระ =อ.อุ้มผาง และ อ.ท่าสองยาง  จังหวัดตาก เป็นเจ้าภาพร่วมในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ.สำนักสงฆ์บ้านขุนห้วยช่องแคบ หมู่ 3. ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 

ทั้งนี้เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างซ่อมแซมบันไดทางขึ้นสำนักสงฆ์บ้านขุนห้วยช่องแคบ โดยมีนายสำเนา  ณรงค์มี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ช่องแคบ เดินทางมาร่วมงานบุญผ้าป่าในครั้งนี้ด้วย โดยมีพุทธศาสนิกชน พี่น้องประชาชน ญาติสนิท มิตรสหาย ของเจ้าภาพงานบุญใหญ่ผ้าป่าสามัคคี เดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก

โดยนายนิพนธ์ เมืองมา "เสี่ยพนธ์" นักธุรกิจ ผู้ประกอบการเต้นท์เช่า และการบริการธุรกิจ โต๊ะ เก้าอี้ เป็นเจ้าภาพและประธานฝ่ายฆาราวาส พร้อมญาติมิตร โดยได้เงินจากการทอดผ้าป่าสามัคดี ในครั้งนี้กว่า 300,000 บาท (กว่าสามแสนบาท)