ศรีสะเกษปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายฯฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ศรีสะเกษปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายฯฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ad1

พ.อ.โถมวัฒน์ สว่างวิทย์ รองผอ.รมน.จังหวัดศรีสะเกษ(ท)มอบหมายให้พ.อ.พัฒนพงศ์ แสนภูวา ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและจัดทำแผนปฎิบัติด้านทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ2567(ทสปช.รุ่นที่3/2567)

กิจกรรมการพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตสำนึกในความรักสถาบันหลักของชาติ โดยมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและคณะกรรมการหมู่บ้านจำนวน48คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับราษฎรในหมู่บ้าน/ชุมชนต่อไป ณ รร.สวัสดีรีสอร์ท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ