แปรรูปทุเรียนเชิงธุรกิจ เพิ่มมูลค่า ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนแข็งแกร่ง รายได้มั่นคงสู่นราธิวาส

แปรรูปทุเรียนเชิงธุรกิจ เพิ่มมูลค่า ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนแข็งแกร่ง รายได้มั่นคงสู่นราธิวาสad1

โครงการวิจัยการพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจและยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียนแบบครบวงจร เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากภาวะวิกฤติ ของผู้ประกอบการฐานรากอย่างมีส่วนร่วมในจังหวัดนราธิวาส  โดยนายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานแถลงเปิดโครงการฯ

อาจารย์ ดร.อิบรอฮิม สารีมาแซ หัวหน้างานส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมคณะวิทยากรจัดการ แถลงนโยบายการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่ ในงานแถลงข่าวผลการดำเนินงานวิจัย โครงการพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจ และยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียนแบบครบวงจร เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากภาวะวิกฤตของกลุ่มผู้ประกอบการฐานรากอย่างมีส่วนร่วมในนราธิวาส

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการฐานรากและยังช่วยเหลือชาวสวนทุเรียน แก้ไข ทุเรียนล้นตลาด และพัฒนา สนับสนุน ให้มีผลิตภัณฑ์ทุเรียนให้มีคุณภาพ และยืดอายุ เก็บได้นาน ที่เป็นปัจจัยสำคัญ สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนชาวสวนทุเรียน สร้างเป็นอาชีพได้ตลอดทั้งปี การเปิดตัวในโครงการนี้ ทีมวิจัยฯ กลุ่มผู้ประกอบการ ชาวสวนทุเรียน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคลากรมหาวิทยาลัย(มนร.) ได้ให้ความสนใจ เข้าร่วมงานวิจัยฯในครั้งนี้มากกว่า100กว่าผู้ประกอบการ ณ. ห้องธารพลอย สวนอาหารริมน้ำ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ดร.อิบรอฮิม สารีมาแซ  หัวหน้างานส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดเผยว่า ชุดการวิจัย โครงการพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจ และยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียนแบบครบวงจร เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากภาวะวิกฤติของกลุ่มผู้ประกอบการฐานรากอย่างมีส่วนร่วมใน จังหวัดนราธิวาส มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มโอกาส และช่องทางต่างๆ ที่สร้างมูลค่าได้มากขึ้นจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากทุเรียนแบบครบวงจร ทั้งช่องทางธุรกิจ การตลาด กระบวนการผลิตที่จะทำอย่างไรให้สินค้าแปรรูปจากทุเรียนให้มีการเก็บให้มีอายุที่ยาวนานปราศจากสารเคมี

การทำแปรรูปผลิตภัณฑ์จากทุเรียน เช่น ไอศกรีมทุเรียน และขนมคุกกี้ทุเรียน ทองม้วนทุเรียนต่างๆที่แปรรูปจากทุเรียน การประเมินต้นทุน รายดีของผู้ประกอบการของกลุ่มที่เข้าร่วม และศึกษาเชิงนโยบายเชิงแผนยุทธศาสตร์จังหวัด เชื่อว่าผลไม้เศรษฐกิจอย่างทุเรียนที่สามารถสร้างรายได้เข้าในพื้นที่ ทั้งในและต่างประเทศ ในหลายช่องทางมากขึ้น และสร้างความมั่นคงทางด้านธุรกิจได้ในระยะยาว

โครงการพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจและยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียนแบบครบวงจรนี้ นอกจากจะช่วยให้ชาวสวนทุเรียนได้มั่นใจถึงกระบวนการขายที่แน่นอนแล้ว ยังคงเชื่อมั่น การเพิ่มรายได้ ต่อยอดผลผลิต กระตุ้น สร้างเศรษฐกิจระดับชุมชน ให้เข้มแข็ง มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับตามยุคสมัย และยืดอายุของผลิตภัณฑ์แปรรูปได้นาน อีกด้วย.

โดย... แวดาโอ๊ะ หะไร / อัสมา บินมะนุ รายงานข่าวและภาพ นราธิวาส