"มาดามหยก"พรรครวมแผ่นดิน นำทีมศิลปินสักการะ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์

"มาดามหยก"พรรครวมแผ่นดิน  นำทีมศิลปินสักการะ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ad1

"มาดามหยก" พรรครวมแผ่นดิน  นำทีมศิลปิน Change Together Team  เข้าสักการะ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์

พล.อ.ชัชชัย ภัทรนาวิก รักษาการหัวหน้าพรรครวมแผ่นดิน และ น.ส.กชพร เวโรจน์ หรือ "มาดามหยก" หัวหน้าสาขาพรรค"รวมแผ่นดิน" ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และ ที่ปรึกษาพรรค โดย"มาดามหยก" สตรีผู้มีบทบาทสำคัญของพรรครวมแผ่นดิน นำทีมศิลปิน Change Together Team อาทิเช่น คุณเล็กไอยศูรย์ , คุณกำปั้น บาซู, คุณเต้ นันทศัย สมาชิกพรรค ตลอดจน ว่าที่ผู้สมัครเชียงใหม่ นางเทวิกา ชัยชนะ,นางวันเพ็ญ ปัญญาทิพย์  ,นายพิพัฒน์พงศ์ เดชา,นายสุริยนต์ ปันทะนะ,

นายศุภคิณ วงศา ฯลฯพร้อมคณะ เข้าสักการะ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ซึ่งเป็นสถูปที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนเดินทางไปพบปะ ผู้ประกอบการ ประชาชน ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  ทั้งนี้เพื่อพูดคุยรับฟังปัญหาในพื้นที่ แลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว การเกษตร ผลผลิต ในพื้นที่ อำเภอเชียงดาว , ฝาง ให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น