ทนายดังชัด "ชี้โพรงกระรอก" แจ้งความจับ นายกรัฐมนตรี"ประยุทธ จันทร์โอชา"

ทนายดังชัด "ชี้โพรงกระรอก" แจ้งความจับ นายกรัฐมนตรี"ประยุทธ จันทร์โอชา"ad1

อำนาจเจริญ- ทนายดังชัด "ชี้โพรงกระรอก" แจ้งความจับ นายกรัฐมนตรี"ประยุทธ จันทร์โอชา" หากวันที่ 24 สิงหาคม 2565  พล.เอก ประยุทธ จันทร์โอชา นั่งตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกถือว่าเกิน 8 ปีไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ปี 2560 มีเจตนาจงใจหลอกลวงผู้อื่น  เข้าข่ายผิดกฎหมายอาญามาตรา 341

เมื่อเวลา 10.17น.   วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายจำรัส ไกยสิทธิ์ ประธานชมรมผู้ตื่นรู้ประชาธิปไตยจังหวัดอำนาจเจริญ(ทนายชื่อดังของจังหวัด) กล่าวที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองว่าวันนี้ตนได้เข้าพบพนักงานสอบสวน พ.ต.ท.ณัฐพล  ฉลูศรี  ร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ แจ้งความจับ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ 8 ปี ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ตามมาตรา 158 ประกอบกับบทเฉพาะกาล มาตรา 264 ให้นับระยะเวลาต่อเนื่อง จึงครบ 8 ปี ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565

และวันที่ 24 สิงหาคม 2565 หาก พล.เอก ประยุทธ จันทร์โอชา นั่งตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกถือว่าไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ปี 2560 มีเจตนาจงใจหลอกลวงผู้อื่น  เข้าข่ายผิดกฎหมายอาญามาตรา 341 หลายบทหลายกระธง มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี เพราะเงินเดือนนายกรัฐมนตรีเป็นภาษีของประชาชนถือว่าเป็นทรัพย์ ขึ้นศาลยุติธรรมพิจารณาคดีตัดสิน

และขัดจริยธรรมตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทำการขัดกฎหมาย ปปช. เป็นสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองทั่ว ราชอาณาจักร แจ้งความร้องทุกกล่าวโทษได้ที่สถานีตำรวจภูธรทุกอำเภอทั่วประเทศ มีประมาณ1,000กว่าสถานี วันนี้ตนจึงได้มาแจ้งความร้องทุกไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
จำรัส ไกยสิทธิ์ ทนายความ ชื่อดังกล่าวในที่สุด

ประดิษฐ์  อุดมศรี - ภาพ
ทิพกร   หวานอ่อน - ข่าว
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดอำนาจเจริญ  รายงาน