กรมสมเด็จพระเทพฯทรงปาฐกถาพิเศษ "๒๐ ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม"

กรมสมเด็จพระเทพฯทรงปาฐกถาพิเศษ "๒๐ ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม"
ad1


ad1

ad1

ad1

ขอเชิญร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่จะเสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และทรงปาฐกถาพิเศษ "๒๐ ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) ในวันศุกร์ ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น.
สามารถรับชมผ่านช่องทาง 
Zoom Meeting 


https://us06web.zoom.us/j/86177639647?pwd=a2pnbEVCTGpwTEVYTkhuc3VudVV5QT09


Facebook Fanpage  


https://www.facebook.com/pattanathaifoundation


YouTube 


https://www.youtube.com/channel/UC52rJ52zQdNs6AGGs-jukTQ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2280 4085 ต่อ 3512, 3515, 3524, 3526 และ 0 2282 9967