เครือรพ.พญาไท - เปาโลจับมือไทยเวียตเจ็ตยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพ

เครือรพ.พญาไท - เปาโลจับมือไทยเวียตเจ็ตยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพ
ad1


ad1

ad1

ad1

เครือโรงพยาบาลพญาไท - เปาโล นำจุดแข็งด้านการแพทย์มาตรฐานสากล จับมือ พันธมิตร “สายการบิน ไทยเวียตเจ็ท” ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพ พร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพ ร่วมกับ สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยควบคู่กับการดูแลสุขภาพ พร้อมรับการเปิดประเทศ สนับสนุนนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical and Wellness Tourism) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศสู่ความยั่งยืนต่อไป

โดยมี นายศุภกร พะวันนา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาดโรงพยาบาลพญาไท 1  โรงพยาบาลพญาไท 2 และโรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน และ นายปิ่นยศ พิบูลสงคราม ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ สายการบินไทยเวียตเจ็ท ร่วมลงนามในพิธี หลังเสร็จสิ้นพิธีลงนาม นายปิ่นยศ พิบูลสงคราม และคณะได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทางต่างๆ โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ทั้งนี้นับว่าเป็นการตอกย้ำคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของผู้โดยสาร อันเป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการด้านการแพทย์ของแบรนด์โรงพยาบาลพญาไทและเปาโล อีกทั้งเป็นการตอกย้ำและเพิ่มความมั่นใจในศักยภาพด้านการสาธารณสุขไทยอีกด้วย