ปราจีนบุรีวุ่น!พบผู้ป่วยโอมิครอนรายแรกกลับจากชลบุรี(มีคลิป)

ปราจีนบุรีวุ่น!พบผู้ป่วยโอมิครอนรายแรกกลับจากชลบุรี(มีคลิป)

ad1

ad1

ปราจีนบุรี- พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้  50 ราย  ขณะพบโอมิครอนรายแรก  1  รายเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง จ.ชลบุรีช่วงเคาต์ดาวน์

เมื่อเวลา 19.45 น.วันนี้  13 ม.ค.65  ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า   ได้รับแจ้ง จากสำนักงานสาธารณสุข จ.ปราจีนบุรี   สถานการณ์โควิดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   ระลอกมกราคม 2565 จังหวัดปราจีนบุรี   ติดเชื้อเพิ่มวันนี้จำนวน 50 ราย

สะสมจำนวน 5 31 ราย ติดเชื้อในพื้นที่สะสม จำนวน 492 รายติดเชื้อจากนอกพื้นที่สะสม จำนวน 39 ราย    หายป่วยวันนี้ จำนวน 2 ราย   สะสม เดือนเมษายน 2564 จำนวน 26,618 ราย    กำลังรักษา จำนวน 518 รายสะสม ผู้เสียชีวิต เมษายน 2564 จำนวน 192 ราย

และรายงานต่อไปว่า  ขณะที่มีการพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดโอมิครอนแล้วรายแรก  1  ราย   ทราบข้อมูลว่าก่อนหน้าเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง จ.ชลบุรี ช่วงเคาต์ดาวน์

สำหรับประชาชนทั่วไป    ขอให้สังเกตอาการตนเอง หากท่านหรือผู้ใกล้ชิดท่าน มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ขอให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. หรือไป รพ.ใกล้บ้าน พร้อมทั้งแจ้งประวัติเสี่ยง

มานิตย์   สนับบุญ/รายงาน