กำนัน ยอดขยันเมืองศรีสะเกษ ลงพื้นที่ออกติดตามการสร้างบ้านผู้ยากไร้สม่ำเสมอ

กำนัน ยอดขยันเมืองศรีสะเกษ ลงพื้นที่ออกติดตามการสร้างบ้านผู้ยากไร้สม่ำเสมอ

ad1

ad1

ศรีสะเกษ-"ไพโรจน์ ทองภาพ"กำนัน ยอดขยันเมืองศรีสะเกษ ลงพื้นที่ออกติดตามการสร้างบ้านผู้ยากไร้สม่ำเสมอ

นายไพโรจน์ ทองภาพ กำนันตำบลสำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลสำโรงลงพื้นที่ตรวจติดตามการซ่อม-สร้างบ้านผู้ยากไร้ โครงการ"บ้านพอเพียง"จังหวัดศรีสะเกษ โดยสภาองค์กรค์ชุมชนตำบลสำโรง ในรายนาย สุวรรณ ทองคำ บ้านเลขที่ 75 หหมู่ 12 บ้านหนองแคน ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย ซึ่งเป็นผู้สูงอายุผู้พิการมีรายได้น้อย สภาพบ้านพักอาศัยไม่หมั่นคงแข็งแรง เพื่อให้ราษฎรในตำบลมีความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัย

    
โดยได้รับการสนับสนุนแรงงานการก่อสร้างจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนเยาวชนจิตอาสา อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเทพื้น ก่ออิฐกั้นห้อง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณหลังละ 20,000 บาท

เสนาะ วรรักษ์/รายงาน