ถกสองสภาวันนี้ ชวนติง“ศรีนวลมีมารยาทหน่อยครับ เวลาประธานชี้แจงอยู่ ยังไม่ได้อนุญาตให้พูดอย่าแทรกขึ้นมานะครับ” 

ชวนติงศรีนวลพูดแทรก

ถกสองสภาวันนี้  ชวนติง“ศรีนวลมีมารยาทหน่อยครับ เวลาประธานชี้แจงอยู่ ยังไม่ได้อนุญาตให้พูดอย่าแทรกขึ้นมานะครับ” ad1

07 ธ.ค. 2565  ในการประชุมร่วมรัฐสภาวันนี้ เป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ต่อจากวันพุธที่ 30 พ.ย. 2565 เพื่อลงมติวาระที่หนึ่งในขั้นรับหลักการ ร่างกฎหมายปลดล็อกท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 14 มาตรา 249 มาตรา 250 มาตรา 251 มาตรา 252 มาตรา 253 มาตรา 254 เพิ่มมาตรา 251/1 มาตรา 254/2 มาตรา 254/3 มาตรา 254/4 มาตรา 254/5 และมาตรา 254/6) โดยมี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 76,591 คน เป็นผู้เสนอ) หลังได้มีการอภิปรายได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้ว  นายชวน ได้กดออดเรียกตรวจสอบองค์ประชุมเมื่อเวลา 09.49 น. มีขั้นตอนขานชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย พร้อมเชิญสมาชิกรัฐสภา 6 คน เป็นผู้ตรวจนับคะแนน ก่อนจะเริ่มลงคะแนนในเวลาประมาณ 09.55 น.

ในขณะที่ นายชวน กำลังชี้แจงขั้นตอนในการลงคะแนนอยู่นั้น น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคภูมิใจไทย ได้กล่าวแทรกขึ้นมาถึง 2 ครั้ง นายชวน จึงได้ติงขึ้นว่า “ศรีนวลมีมารยาทหน่อยครับ เวลาประธานชี้แจงอยู่ ยังไม่ได้อนุญาตให้พูดอย่าแทรกขึ้นมานะครับ” จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้พูด ซึ่ง น.ส.ศรีนวล เอ่ยย้อนไปเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2565 นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ในฐานะผู้ชี้แจง กล่าวถ้อยคำที่ผิดข้อบังคับฐานใส่ร้ายเสียดสี ขณะเดียวกัน นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล พยายามจะประท้วงขึ้น ประธานรัฐสภาจึงปิดไมค์ของทั้งคู่ และกล่าวว่าวันนี้เป็นการลงมติ ส่วนเหตุการร์ที่ผ่านมาว่ากันอีกที อย่าใช้เวลานี้ทำให้เสียเวลา สำหรับประเด็นที่ น.ส.ศรีนวล มีการพาดพิงขอให้ไปสิทธิ์ในวาระอื่น.