Loading...


"สมคิด"ยกทีมไปจีน!!! ดูงานเขต ศก.พิเศษ "อากาศยานเจิ้งโจว"


 

วันนี้(29 เมษายน 2562) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วย นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และคณะฯ เข้าศึกษาดูงานที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษอากาศยานเจิ้งโจว (ZAEZ) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย Belt and Road โดยเขตเศรษฐกิจ ฯ เจิ้งโจว นั้นถือเป็นศูนย์กลางทางการคมนาคมขนส่งหลักแห่งหนึ่งของจีน มีการเชื่อมโยงการค้าระหว่างจีนไปทางตะวันตกถึงยุโรป รัสเซีย และเยอรมนี ผ่านเอเชียกลาง ตะวันออกกลาง และยุโรปตะวันออก รวมทั้งทางตะวันออกถึงเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม  

นอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัย และระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเชื่อมโยงทั้งทางอากาศ ทางน้ำ ทางราง และทางถนน รวมถึงมีการใช้ bonded warehouse ในการส่งเสริม การนำเข้า-ส่งออก ซึ่งความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยานเจิ้งโจว จะเป็นเมืองที่มีสนามบินเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมที่เชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่นๆ  หรือ Aerotropolis ของเอเชีย
 


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ