Loading...


ผู้ว่าสองแควช่วยเหลือชาวบ้านหินลาด หลังระสบวาตภัย


เมื่อวานซืนนี้ (26 เม.ย.62) นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีศราวุธ จันทวงศ์ นายอำเภอวัดโบสถ์ ลงพื้นที่พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก หลังค่ำคืน วันที่ 25 เมษายน 2562 ที่ผ่าน เกิดพายุฤดูร้อน ทำให้บ้านเรือนราษฎร ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง จำนวนทั้งสิ้น 58 หลังคาเรือน

 


Loading...

จากการที่ได้สำรวจเบื้องต้น พบว่า บ้านเรือนเสียหาย 2 ครัวเรือนได่แก่ 1. บ้านของ นางสาวจันทร์แรม เทียนทอง 8/1 หมู่ 9 ตำบลหินลาด ซึ่งหลังคาบ้าน ได้ถูกลมพัดหายไปหมด เบื้องต้นได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ( ถุงธารน้ำใจ ) และให้เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด เร่งดำเนินการซ่อมแซมหลังคาบ้านโดยเร่งด่วนแล้ว  2. บ้านของนางโกย อยู่ประเสริฐ บ้านเลขที่ 37/2 หมู่ 9 ตำบลหินลาด ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากบ้านหลังแรกมากนัก ตัวบ้านได้รับความเสียหายอย่างมาก จำเป็นต้องเร่งซ่อมแซมโดยเร่งด่วนเช่นกัน และได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ( ถุงธารน้ำใจ ) 
 

 จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำคณะร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ( ถุงธารน้ำใจ ) ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ให้แก่ผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์ ทั้ง 58 ครอบครัว
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : ผู้ว่าสองแคว   วาตภัย  

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ