Loading...


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ห่วงใย มอบหน้ากากอนามัย N95 ให้พี่น้องชาวเหนือ 10,000 ชิ้น


 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบหน้ากากอนามัย N95 ป้องกันฝุ่นละอองจากหมอกควันและไฟป่าให้แก่พี่น้องจังหวัดพะเยา และเชียงราย 


 


Loading...

 โดยได้รับเกียรติจากคุณณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้รับมอบ จากคุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
           เมื่อต้นเดือนเมษายน 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทยอยจัดส่งหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่พี่น้องในจังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ