Loading...


นศ.ปัตตานีประณามคนร้ายใช้ความรุนแรงชายแดนใต้


เมื่อวันที่ 8 พ.ย.62 ​ผู้สื่อข่าวรายงานจากเหตุการณ์วันอังคารที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมาเมื่อเวลาประมาณ 23.35 น. มีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มป้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ในหมู่ 5 ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และประชาชน เสียชีวิตจำนวน 15 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 5 ราย ดังที่ปรากฏอยู่ในข่าวแล้วนั้น

 

การกระทำครั้งนี้ ในนามองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยองค์การบริหารองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรมนักศึกษา และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอประณามการกระทำโดยใช้ความรุนแรงของผู้ก่อเหตุ และกลุ่มผู้สนับสนุนเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอันเป็นการกระทำที่โหดร้าย ไร้ซึ่งมนุษยธรรม ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน อันเป็นหลักสากลที่ทุกฝ่ายต้องยึดถือและปฏิบัติตาม พร้อมกันนี้องค์กรกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ได้รับผล

กระทบในเหตุการณ์ความรุนแรงในครั้งนี้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในการดำรงชีพและความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ตลอดจนกระทบถึงภาพลักษณ์พื้นที่สามจังหวัดขายแดนภาคใต้ ดังนั้น ในนามองค์กรกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนคำนึงและควรปฏิบัติ ดังนี้

 

ขอเรียกร้องให้ผู้ที่ก่อเหตุ และกลุ่มคนที่สนับสนุนความรุนแรงที่เกิดต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ ต้องยุติการกระทำที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรม และละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

ขอให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องดำเนินการสืบสวน และสอบสวน เพื่อเร่งหาตัวผู้กระทำความผิดมา

ดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม

 

ขอให้ทุกภาคส่วนหาแนวทางป้องกันตูแลประชาชนผู้บริสุทธิ์ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่สาธารณะอย่างเคร่งครัด และเรียกร้องให้สันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยเร็ว

ด้วยเจตนารมณ์ขององค์กรกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ยึดมั่นในคำปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ดั่งพระราชดำรัสของพระองค์ที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ