Loading...


นายกชาวนาจี้รบ.แก้โรคไหม้คอรวงข้าวอีสานนาข้าวหอมพังแล้วนับแสนไร่


เมื่อวันที่ 8 พ.ย.62 นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เปิดเผยว่า จากปัญหาเกิดโรคระบาด ในแปลงนาข้าว เขตภาคอิสาน โดยเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และมหาสารคาม คือโรคไหม้คอรวงข้าวนั้น ได้สร้างความเสียหายจำนวนมาก กว่า 1 แสนไร่แล้ว และยังขยายวงกว้างของพื้นที่รับผลกระทบ มากขึ้นทุกวัน

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ไม่มีระแบบแจ้งเตือนการเกิดโรคระบาดหรือสัญญาเตือนใด ๆ ให้ชาวนาได้รับรู้หรือได้คิด เพื่อหาทางป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยหากช่วงแรกภาครัฐ เร่งแก้ไขหรือให้ความรู้ ก็เชื่อว่าจะหยุดยั้ง หรือควบคุมโรคได้ดีกว่าทุกวันนี้

                       ปราโมทย์ เจริญศิลป์          

ล่าสุดพบว่าในปัจจุบัน พื้นที่ขยายวงกว้าง เกินกำลังที่ชาวนาจะควบคุมแก้ไขแล้ว ส่วนที่จะมากล่าวโทษว่าชาวนาเองไม่ดูแล ปล่อยให้เกิดโรคระบาดนั้น ก็ไม่ยุติธรรมแก่พวกเรา เพราะเราก็ปลูกด้วยเทคนิควิธีการเดิม ซึ่งก็ไม่เคยเกิดโรคนี้มาก่อน แต่มาปีนี้ครั้งนี้กลับมาเกิดโรคดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ตนเองและผู้บริหารสมาคม ฯ หวังเพียงว่า หน่วยงานภาครัฐ ที่มีเจ้าหน้าที่ มีนักวิชาการ มีงบประมาณ มีเทคนิควิธีการ จะต้องเร่งรัดแก้ไขปัญหา เพราะหากปล่อยไว้เช่นนี้ และเกิดโรคระบาดหนักเข้าไปถึงแปลงนาข้าวหอมมะลิ 105 ทั่วภาคอิสาน จะเกิดความเสียหายใหญ่หลวง แก่วงการข้าวทั้งในประเทศและในตลาดต่างประเทศ ซึ่งแนวทางแก้ไขควรมีทั้งระยะเร่งด่วน รวมถึงระยะยาว ในฤดูกาลเพาะปลูกรอบต่อ ๆไป


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ