Loading...


ม.ราชภัฏศรีสะเกษระเบิดศึกแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ


ศรีสะเกษ-มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เตรียมจัดแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ Sisaket Mini-Half Marathon2019

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.62 นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายสฤษฏ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ และ นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ ประธานส่งเสริมกิจการมกาวิทยาลัยฯ ร่วมกันแถลงการจัดแข่งขันโครงการ Sisaket Mini-Half Marathon 2019 ที่ห้องประชุมสุขวิช รังสิตพล มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ทั้งนี้กำหนดวันแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 62 เวลา 04.00-10.00น ที่ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนพรรษา ๘๐ พรรษา(เกาะห้วยน้ำคำ การจัดการแข่งขันประกอบด้วย เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ วิ่งมินิมาราธอน และวิ่งฮาร์ฟมาราธอน

นายธงชัย กล่าววา การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้เป็นโอกาสและสนับสนุนส่งเสริมประชาชนให้ออกกำลังกาย ซึ่จะทำให้สุขภาพแข็งแรง สำหรับเงินรายได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว จะนำเข้ากองทุนส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย อาทิ ทุนการศึกษาแก่นักศึกษามกาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ที่มีความประพฤติดี เรียนดี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และโครงการอื่นๆมี่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ