Loading...


"พินิจ"ร่วมงานไชน่าอินเตอร์ฯ ชม 70 ปีจีนพัฒนาอย่างยิ่งใหญ่


เมื่อวันที่ 6 พ.ย.62 นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ เยือนนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดงาน CIIE 2019 หรือ China International Import Expo 2019 โดยมีประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง เป็นประธานในพิธี

บ่ายวันเดียวกันได้เข้าร่วมงานสัมมนาชุมชนมนุษย์ที่มีอนาคตร่วมกันและการพัฒนาประเทศของจีน 70 ปี ซึ่งจัดขึ้นโดย กระทรวงวิเทศสัมพันธ์ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยรัฐมนตรี นายหวง คุนหมิง เป็นประธานสัมมนาครั้งนี้

นายพินิจ กล่าวถึงภาพรวมของงานสัมมนา “1. ชุมชนมนุษย์ที่มีอนาคตร่วมกัน ชุมชนของมวลมนุษยชาติต้องอยู่บนพื้นฐานในหลักการของความเคารพซึ่งกันและกันเคารพในความเป็นมนุษย์ในเรื่องของสิทธิเสรีภาพความคิดเห็น การดำรงชีวิต เพราะฉะนั้นมนุษย์เราควรจะต้องมี มิตรไมตรีมีความเอื้ออาทรมีการแบ่งปันการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นก็คือการแบ่งปัน ถ้าสังคมมนุษย์รู้จักการแบ่งปันการอยู่ร่วมกันอย่างสันติมันก็จะเกิดชุมชนที่มีความสงบสุขมีความรุ่งเรืองมีชีวิตที่ดี อันนี้คือหลักการพื้นฐานเบื้องต้น พื้นฐานก็คือต้องเคารพความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันและการเคารพซึ่งกันนำไปสู่ความเอื้ออาทรการมัมิตรไมตรี มีน้ำใจการมีมิตรไมตรีก่อให้เกิดการอยู่ด้วยกันอย่างสันติ แต่จะอยู่ด้วยกันอย่างสันติต้องมีการแบ่งปันสรรพยากรอาหารและอื่นๆ มนุษย์เราก็จะเกิดสันติสุขไม่เกิดสงคราม ไม่เกิดความขัดแย้งไม่เกิดการแบ่งแยกในเมื่อมนุษย์มีความเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็จะดำเนินไปสู่ความสงบสุขความร่มเย็น

 

70 ปี การพัฒนาของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนเป็นระยะเวลาการพัฒนาประเทศที่สั้นมากและประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ประเทศจีนถ้าพูดถึง70ปี ก็ต้องพูดถึงในอดีตที่ผ่านมาคนจีนมีความยากจนมีความลำบากขาดทั้งอาหาร เสื้อผ้า เครื่องนุ่มห่ม ยารักษาโรค บ้านที่อยู่อาศัย ฉนั้นใน70ปี ประเทศจีนสามารถแก้ปัญหาความอดอยากความยากจน แก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐาน 4 จนประชากรจีนพันกว่าล้านคนนี้มีข้าวกิน มีหมูเห็ดเป็ดไก่กินมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มพอเพียงเหลือ และมีบ้านที่อยู่อาศัยอย่างดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มีโรงพยาบาลมีหมอมียา หมายถึงว่าชีวิตของประชาชนจีนพันกว่าล้านได้รับหลักประกันที่ดีและในเวลานี้ประชาชนคนจีนมีมากกว่าปัจจัย 4 เศรษฐกิจของประเทศจีนในระยะ 70 ปี มีการพฒนาอย่างรวดเร็ว ด้านเทคโนโลยี ด้านความทันสมัยต่างๆมีรถไฟความเร็วสูงที่สุดสามารถส่งยานอวกาศไปดวงจันทร์ด้านมืดได้ประสบความสำเร็จ

2.การพัฒนาประเทศของจีน 70 ปี

 

 

 

 

70 ปี ถือว่ามีการพัฒนาประเทศจีนที่ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และงดงามของประชาชนคนจีนทั้งประเทศ และของประชาคมโลกด้วย เพราะความสำเร็จของประเทศจีนนี้ส่งผลด้านสะเทือนเป็นผลประโยชน์ที่ดีต่อประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพราะทำให้เศรษฐกิจและประชากรทั่วโลก ได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจของตนเองกับประเทศจีน การที่เศรษฐกิจจีนประสบความสำเร็จได้ส่งผลให้ประเทศต่างๆ เจริญขึ้น เพราะประเทศนั้นๆ มีการค้าขายกับประเทศจีนก็จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆเติบโตด้วยถือว่าจีนเป็นตลาดใหญ่ ประเทศจีนประชากรจีนมีจำนวนมากและเป็นประชากรที่มีฐานะมั่นคงขึ้น ฉะนั้นอำนาจการซื้อขายของจีนสูงมาก ก็เป็นความหวังของประเทศทั่วโลกในการทำมาค้าขายกับประเทศจีน ”


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ