Loading...


ชาวปากะญอบ้านแม่ลาคีท่าสองยางทำบุญทอดกฐิน


ตาก-ชาวปากะญอบ้านแม่ลาคี ทำบุญทอดกฐิน แห่รอบโบสถ์ไม้ อายุเก่าแก่อ.ท่าสองยาง เพื่อสืบสาน รักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณีอันยาวนาน

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.62 ชาวปากะญอบ้านแม่ลาคี ต.แม่วะหลวง และชาวปากะญอ 5 อำเภอชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดตาก ร่วมแห่กฐินรอบโบสถ์ไม้เก่าแก่ อายุนับ 100 ปี ที่วัดพระธรรมจารึก(บ้านแม่ลาคี) หมู่ที่3 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง โดยมีพี่น้องชาวไทยพื้นราบนำจากกรุงเทพฯ และศรัทธาทำจาก ต่างจังหวัดพร้อมชาวบ้าน ร่วมกันแห่กฐินสามัคคี ไปรอบหมู่บ้าน และสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวบ้านเคารพและนับถือ กว่า 300-400 คน

การทำบุญทอดกฐินครั้งนี้ยังเพื่อ สืบสาน รักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณีอันยาวนาน ของหมู่บ้าน และเป็นการ ร่วมตัวกันสามัคคีกันจัดกิจกรรมดังกล่าว นำโดย.นายสมศักดิ์ สันทัดพนาไพร นายก. องค์การบริหารส่วนตำบล( อบต).แม่วะหลวง นายเจริญ ขุนคีรีจำรัส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 นายเสนอ ปิ่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วะหลวง สมาชิก.อบต. คณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เป็นการทำบุญทอดกฐินสามัคคีร่วมกัน ยังสุขใจ สุขกาย


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ