Loading...


อบจ.ศรีสะเกษถกเร่งทำงานให้มีประสิทธิภาพ


เมื่อวันที่ 28 ต.ค.62 นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ศรีสะเกษ ปรึกษาหารือข้อราชการที่ห้องประชุมรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ(อบจ.)เพื่อ ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

ทั้งนี้มีนายพิพัฒฬ์ นะรุน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าหน่วยงานราชการภายใน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจากผู้บริหาร เสนอข้อราชการ หารือข้อราชการ พบปะพูดคุยร่วมกัน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานภายในและภายนอกให้ได้รับทราบโดยทั่วถึง


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ