Loading...


นศ.สารพัดช่างสระบุรีรุดลาพ่อเมืองไปเรียนจีนเมื่อวันที่ 9 ต.ค.62 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี โดย นางสาว อมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี และคณะ นำ นักศึกษาที่ได้รับทุนศึกษาไปฝึกประสบการณ์ สาขา industrial Robot Chongqing Water Resources Electric Engineering College มหานครฉงซิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 7 คน เข้าพบลาผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ที่ได้ทุนจากประเทศจีน ไปศึกษาประสบการณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ที่ประเทศจีน 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค.62 ถึง วันที่ 11 ม.ค. 2563 นายแมนรัตน์ อวยพรและมอบเหรียญ หลวงพ่อสุนทร จันทเถโร วัดหนองสะเดา อ.หนองแค จ.สระบุรี พระเกจิชื่อดัง จ.สระบุรี รุ่น บารมีพันล้าน พร้อมเงินจำนวนหนึ่ง

นางสาว อมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี นำนักเรียนรีบชั้น ปวส.ปี 1 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 7 คนได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อและฝึกประสบการณ์ ณ ประเทศจีน ระยะเวลา 3 เดือน จะเริ่มออกเดินทางวันที่ 13 ตุลาคม2562 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2563 โดยได้รับความร่วมมือภายใต้ความร่วมมือโครงการพัฒนาอาชีวศึกษา ไทย-จีน โดยนักเรียนนักศึกษาช่างไฟฟ้ากำลัง ไปศึกษาต่อและฝึกประสบการณ์ใน สาขาวิชาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ที่วิทยาลัย ฉงซิ่ง พลังงานน้ำ สาธารณรัฐประชาชนจีน

นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์ จาก นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง ประธานหอการค้าสระบุรี พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองที่มีความยินดี ส่งบุตรหลานเข้ารับทุนในครั้งนี้ 7 คน เป็นปีที่ 2 ของวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี สาขาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เป็นสาขาที่ทางผู้ประกอบการขาดแคลนและต้องการอย่างยิ่ง ในการที่จะไปทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติในโอกาสต่อไป


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ