Loading...


"จุรินทร์"เผยเปิดใช้สะพานไทย- เมียนมาที่ 2 บูมการค้า


เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 62 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ได้แถลงข่าวที่อ.แม่สอด จ.ตาก หลังจากนำเจ้าหน้าที่จากกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ จากส่วนกลาง และในพื้นที่ ได้ประชุมร่วมกับภาคเอกชน ซึ่งมีตัวแทนหอการค้าจังหวัดตาก , ตัวแทนหอการค้าจังหวัดเชียงราย และจังหวัดชายแดนอื่น , สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากในเรื่อง การส่งเสริมการค้าชายแดนไทย - เมียนมา ว่า การประชุมนี้มีกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ประสานงานหลัก เพื่อนำไปสู่เป้าหมายในเรื่องของการค้าชายแดนไทย - เมียนมา และนำไปสู่ความร่วมมือทางการค้าระหว่างกัน และการเพิ่มตัวเลข

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ ได้ประชุมลักษณะเดียวกันนี้มาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ที่ด่านสะเดา จ.สงขลา เพื่อแก้ปัญหาการค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลย์เซีย และครั้งที่2 ที่ด่านมุกดาหาร แก้ปัญหาการค้าชายแดนไทย - ลาว และการพบประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 เพื่อแก้ปัญหาการค้าชายแดนไทย - เมียนมา ต่อไปเป็นครั้งที่ 4 เป็นการประชุมเพื่อแก้ปัญหาการค้าชายแดน กับเวียดนาม


Loading...

นายจุรินทร์ กล่าวว่า รัฐบาลไทยกับเมียนมา ได้ลงนามในบันทึกเอ็มโอยู. เมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่ประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา โดยมีข้อตกลงร่วมกันเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา แห่งที่ 2 ในเมื่อวันที่ 30 ต.ค.2562 โดยทางสภา

ความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)จะนำเรื่องนี้ เข้าพิจารณาในคณะรัฐมนตรี ซึ่งมั่นใจอยู่แล้วว่า คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติอยู่แล้ว และขั้นตอนสุดท้าย ทางกระทรวงมหาดไทยจะประกาศให้สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 เปินจุดผ่านแดนถาวรต่อไป ส่วนเรื่องการที่ผู้ประกอบการค้าชายแดนขอให้ขยายเวลาเปิดปิดด่านแม่สอด จากเวลา 05.30 น.-20.30 น. มาเป็นเวลา 05.30 น.ไปจนถึงเวลา 24.00 น. ซึ่งทางฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศได้ปแจ้งว่า จะต้องหารือ ร่วมกันทั้ง 2 ประเทศก่อน โดยทางกระทรวงการต่างประเทศจะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมโดยเร็ว

นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า ภาคเอกชนเสนอ การยกระดับด่านการค้าชายแดน ที่ด่านสิงขร จ.ประจวบศีรีขันธ์ ด่านห้วยต้นนุ่น จ.แม่ฮ่องสอน และด่านพระเจคีย์สามองค์ จ.กาญจนบุรี นั้น ทางกระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการต่อไป สำหรับด้านสังขรนั้น ทางการเมียนมาได้ให้การรับรองในเรื่องของการสำรวจภูมิประเทศเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศจะนัดประชุมหารือกับฝ่ายเมียนมาก่อน ส่วนการขออนุญาตให้รถยนต์บรรทุกสินค้าจากฝั่งเมียนมา สามารถเข้ามาแม่สอด หรือเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพื่อเข้ามาบรรทุกสินค้าให้ได้สะดวกนั้น ทางจังหวัดตากจะรับไปเสนอกับทางกรมการขนส่งทางบกต่อไปรายงานข่าวกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ รายงานว่า สถิติการค้าขายแดนไทย-เมียนมา ในช่วง 8 เดือนของปี 2562 (มกราคม-สิงหาคม) การค้าชายแดนไทยกับเมียนมามีมูลค่าการค้ารวม 133,865.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.73% โดยการส่งออกมีมูลค่า 68,907.45 ล้านบาท ลดลง 4.10% และการนำเข้ามีมูลค่า 64,958.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.08% ไทยได้ดุลการค้า 3,949.12 ล้านบาท ส่วนสินค้าส่งออกจากไทยที่สำคัญ ได้แก่ สินค้าหมวดพลังงาน เช่น น้ำมันดีเซล และน้ำมันสำเร็จรูปอื่นๆ นอกจากนี้เป็นสินค้าทุนหรือสิ่งก่อสร้าง เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใช้ในการผลลิต เช่น ผลิตภัณฑ์เหล็ก เหล็กกล้า ผ้าผืน ด้าย เป็นต้น

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ