Loading...


13มัสยิดจัดพิธีทำเมาลิดที่หอชมเมืองปากน้ำ


อาจารย์ประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนท่านจุฬาราชมนตรี พร้อม ผู้แทนจาก 13 มัสยิด ได้เดินทางมาเพื่อประกอบพีธีเมาลิดสรรเสริญศาสนทูต มูฮัมหมัด (ซ.ล)ที่ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ โดย มีนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวให้การต้อนรับ จากนั้นได้มีพิธีอัญเชิญพระมหาคำภีร์อ่านโดย นักกอรี จากสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย โดยมีดร.นิพล โต๊ะมะห์ เป็นคนแปลความหมาย


Loading...

ทั้งนี้มีชาวมุสลิมจาก 13 มัสยิด จ.สมุทรปราการ จัดพิธีทำเมาลิดเพื่อสรรเสริญท่านศาสนทูต มูฮัมหมัด(ซ.ล.) โดยมี ผู้แทนท่านจุฬาราชมนตรี อ.ประสาน ศรีเจริญ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พี่น้องชาวมุสลิม จาก 13 มัสยิด ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดใกล้เคียง ประกอบไปด้วย 1. มัสยิดกอมรุสมาน 2. มัสยิดอัลเอี๊ยะห์ซาน 3. มัสยิดมะซอตุดดีนียะห์ 4. มัสยิดคอยรียะตุ้ลอิสลามียะห์ 5. มัสยิดดีนุ้ลอีสลาม 6. มัสยิดดารู้ลมูฮาญีริน 7. มัสยิดคลองกันยาเราะห์หมัด 8.มัสยิดดาราสาอาดะห์9. มัสยิดอัลญ่ามาอะห์ 10. มัสยิดยามีอุ้ลมุมีนิน 11. มัสยิดดารุ้ลอามีน 12. มัสยิดดารุ้ลนาซีรีน และ 13. มัสยิดอัลเกาษัร เข้าร่วมพิธี กว่า 300 คน

นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วยน.ส.สุกัญญา อัศวเหม ประธานสภา อบจ.สมุทรปราการ นายวรพร อัศวเหม นายต่อศักดิ์ อัศวเหม นางสาวพิม อัศวเหม คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการและ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับสำหรับพิธีทำเมาลิดเพื่อสรรเสรญท่านศาสนทูต มูฮัมมัด(ซ.ล.) ถือเป็นงานประจำปีของพี่น้องมุสลิมในจ.สมุทรปราการ และจังหวัดใกล้เคียงด้วย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซล.), เพื่อศึกษา เผยแพร่จริยวัตร และคำสอนของท่านศาสดา อีกทั้งยังเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีระหว่างพี่น้องมุสลิม เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามกับผู้นับถือศาสนาอื่น และส่งเสริมกิจกรรมทางด้านวิชาการรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ

นายชนม์สวัสดิ์ กล่าวว่า การจัดพิธีดังกล่าวนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมภารกิจของศาสนาอิสลามและพี่น้องชาวมุสลิม อีกทั้งสนับสนุนพื้นที่เพื่อใช้ในการดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันสำคัญต่างๆ ของทางศาสนาอิสลาม ต่อไป

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ