Loading...


อีสานน้ำท่วมพืชผักราคาพุ่ง


ผู้สื่อข่าวลงพื้นสำรวจราคาผักในตลาดสดบางลำภู ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น หลังพบว่ามีการปรับราราจำหน่ายที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะกระชายที่มีราคาแพง ถึง ก.กละ 150 บาท ส่วนผักชนิดอื่นขยับราคาขึ้นเพียงเล็กน้อย อาทิ คะน้า ก.ก.ละ30 บาท, ผักบุ้ง ก.ก.ละ 20 บาท,กะหล่ำปลี ก.ก.ละ 25 บาท,ผักกาดขาว ก.ก.ละ 30 บาท ,คึ่นช่าย ก.ก.ละ70 บาท พริกสด ก.ก.ละ 120 บาท ซึ่งจากการสอบถามแม่ค้า -พ่อค้าส่วนใหญ่ต่างบอกว่าราคาพืชผักแพงขึ้นในระยะนี้มายากสถานการณ์ภัยแล้งต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาLoading...

นางสุพรรณณี ศรีภา อายุ 60 ปี แม่ค้าขายผักสดตลาดบางลำภู กล่าวว่า จากการที่ขายผักสดมาหลายปี ปีนี้ได้รับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากผักที่เกษตรกรนำมาส่งขายนั้น มีผลผลิตที่ไม่เต็มที่ โดยเฉพาะขณะนี้ จะพบว่ากระชายเป็นพืชผักที่ไม่น่าจะมีราคาแพง แต่ปรากฏว่า ราคาพุ่งสูงขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนมาจนถึงปัจจุบัน จากเดิมราคา กก.ละ 40 บาท สูงขึ้นเป็น กก.ละ 150 บาท

"ร้านต้องไปรับกระชายจากเกษตรกรในพื้นที่ภาคกลาง เพราะที่อีสานนั้นส่วนใหญ่ปลูกกระชายไว้รับประทานในครัวเรือน จึงมีปริมาณออกสู่ตลาดไม่มากนัก แต่ความต้องการของตลาดในพื้นที่ภารอีสานนั้นมีมาก"ขณะที่ น.ส.จุฑาทิพย์ ชูตระกุล อายุ 42 ปี เจ้าของร้านขายอาหารไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมาราคาผักจะขึ้นๆลงๆ เช่นพริกขี้หนูก็เคยมีราคาแพงมาก ขณะนี้ราคาลดลงมาบ้างแล้ว แต่กระชายกลับมีราคาสูงขึ้น โดยที่ร้านจะซื้อกระชายในราคาส่ง โดยซื้อยกถุงๆละประมาณ 5 กิโลกรัม ราคา 120 บาท ไม่เกิน 200 บาท แต่ขณะนี้ต้องซื้อถุงละ 620 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าหลายปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เชื่อว่าน่าจะเกิดจากภาวะแล้งแล้วน้ำยังท่วมแหล่งเพาะปลูซ้ำอีกทำให้ราคาแพงขึ้นในรอบหลายปีที่ผ่านมา
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : อีสานน้ำท่วมพืชผักราคาพุ่ง  

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ