Loading...


เริ่มคลี่คลาย! คุณภาพอากาศภาคเหนือโดยรวมดีขึ้น จุด Hot Spot ลดลง


ที่เพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ วันนี้ (7 เมษายน 2562) เผยรายงานสถานการณ์หมอกควัน นับจากวันที่ 2 เมษายน 2562 หลังจากที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ  สนับสนุนการทำงานอย่างบูรณาการ คลี่คลายปัญหาให้ได้ภายใน 7 วัน มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการทั้งหมด ดูแลพื้นที่ตามขั้นตอน ส่งผลให้จุดความร้อน หรือ Hot Spot ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ โดยรวมวันนี้ลดลงจากวันที่ 2 เมษายน อย่างมาก จาก 1,969 จุด เหลือ 375 จุด


Loading...

หลังจากนี้ ทุกหน่วยงานต้องติดตามสถานการณ์การแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนืออย่างใกล้ชิด พร้อมระดมกำลังแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ครบทุกมิติ ทั้งในป่าภูเขา พื้นที่การเกษตร และพื้นที่เขตเมือง ถ้ามีปัญหาอุปสรรคใดๆ รัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนและยืนยันว่า ไม่มีปัญหาในเรื่องของงบประมาณ ที่จะลงมาในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาได้ตามเป้าหมายต่อไป

 


ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : หมอกควันภาคเหนือ   ภาคเหนือ ฝุ่นควัน  

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ