Loading...


กงสุลใหญ่ฯเตือนคนไทยไม่จำเป็นเลี่ยงฮ่องกง


แฟนเพจเฟซบุ๊ก Royal Thai Consulate-General, Hong Kong โพสต์ข้อความระบุว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับรายงานจากการท่าอากาศยานฮ่องกง ว่า ด้วยสถานการณ์ชุมนุมประท้วงที่เกิดขึ้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง

..

โดยการท่าฮ่องกง ขอประกาศระงับขั้นตอนการ Check-in ของทุกสายการบินเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป และขอแนะนำให้ผู้โดยสารทุกคนที่ยังอยู่ในท่าอากาศยาน พิจารณาออกจากบริเวณที่ประท้วงและประสานสายการบินของตนเพื่อตรวจสอบสถานะหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแนะนำให้คนไทยที่มีเที่ยวบินในวันที่ 14 ส.ค. โปรดประสานสายการบินของตนอย่างใกล้ชิดเพื่อสอบถามสถานะเที่ยวบิน และขอให้คนไทยทุกคนหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปในบริเวณพื้นที่ชุมนุมประท้วงที่ท่าอากาศยานฮ่องกง  

...


Loading...

 

นอกจากนี้ ขอให้คนไทยที่ยังไม่มีภารกิจเร่งด่วนในฮ่องกง พิจารณาหลีกเลี่ยงการเดินทางมายังฮ่องกงในช่วงนี้ และหากมีความจำเป็นต้องเดินทางมายังฮ่องกง ขอให้ตรวจสอบตารางเวลา และสถานะของเที่ยวบินกับท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงก่อนการเดินทาง

...

ทั้งนี้ หากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถประสานสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (+852) 6821-1545 หรือ (+852) 6821-1546 และ Call Center กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (+66) 2-572-8442Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ