Loading...


ทหารร่วมเอกชนแม่สอดมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค


เมื่อวันที่ 13 ส.ค.62 ที่ด่านพรมแดนไทย - เมียนมา (แม่สอด-เมียวดี) สะพามิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 1 หมู่ 2 บ้านริมเมย ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก พลตรีอภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 และผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร ในฐานะตัวแทนของกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จ.ตาก

 

... 


Loading...

ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเมืองมะละแหม่ง เมืองเย และจังหวัดต่างๆ ของรัฐมอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในช่วงระหว่างวันที่ 9 ส.ค. จนถึงวันที่ 11 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งทางพลจัตวาเหน่เมียว ซอ ได้ขอบคุณฝ่ายไทย ที่ให้ความช่วยเหลือ โดยจะนำสิ่งของทั้งมอบไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมถึงในพื้นที่เมื่อวันที่ 13 ส.ค.62 ที่ด่านพรมแดนไทย - เมียนมา (แม่สอด-เมียวดี) สะพามิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 1 หมู่ 2 บ้านริมเมย ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก พลตรีอภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 และผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร ในฐานะตัวแทนของกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จ.ตาก ... พ.ต.อ.อัมพล วงศ์ใหญ่ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก พ.ต.อ.แมน รัตนประทีป ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก(ด่านแม่สอด) พ.อ.ไมตรี ชูปรีชา ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 แม่สอด ฝ่ายทหาร ปกครอง ตำรวจ ด่านศุลกากร ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก และนายชัยวัฒน์ วิฑิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก หอการค้าจังหวัดตาก รวมทั้งผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ได้ร่วมกันมอบสิ่งของของจำพวกเครื่องอุปโภค – บริโภค น้ำดื่ม และอื่นๆ ให้กับพลจัตวา เหน่เมียว ซอ ผู้บัญชาการกองบังคับการควบคุมที่13 ตัวแทนกองทัพภาคตะวันออกเฉียงเฉียงใต้ รัฐมอญ ประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนของฝ่ายเมียนมาที่ไปร่วมรับมอบ ... ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเมืองมะละแหม่ง เมืองเย และจังหวัดต่างๆ ของรัฐมอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในช่วงระหว่างวันที่ 9 ส.ค. จนถึงวันที่ 11 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งทางพลจัตวาเหน่เมียว ซอ ได้ขอบคุณฝ่ายไทย ที่ให้ความช่วยเหลือ โดยจะนำสิ่งของทั้งมอบไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมถึงในพื้นที่

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ