Loading...


ส.ชาวนาเรียกแกนนำถกด่วนที่สุพรรณบุรี


สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเรียกประชุมแกนนำด่วนที่สุพรรณบุรีเพื่อสรุปปัญหาให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาและหาทางช่วยเหลือ โดยเฉพาะปัญหานาข้าวเสียหายจาวิกฤติภัยแล้ง


Loading...

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.62 นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เปิดเผยว่า ในวันที่ 11 ส.ค.นี้ ทางสมาคม ฯ กำหนดประชุมในวาระเร่งด่วนที่ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งจะมีแกนนำชาวนาจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย กว่า 30 คน มาประชุมด่วนในหลายประเด็น เพื่อรวบรวมข้อมูลสะท้อนปัญหาของชาวนาไทย ไปให้คณะอนุกรรมาธิการ เพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องข้าว สภาผู้แทนราษฎร ได้รับทราบ ซึ่งกำหนดเชิญตัวแทนของสมาคม ฯ เข้าไปพบในวันที่ 14 สิงหาคมนี้ ที่อาคารรัฐสภา โดยปัญหาของเร่งด่วนที่สุด ซึ่งชาวนาไทยต้องการคำตอบ คือ 1.นาข้าวเสียหายจากปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะในภาคอิสาน ซึ่งถึงวันนี้ รัฐบาลยังมีข้อสั่งการใดที่ชัดเจน ที่จะให้จังหวัดซึ่งได้รับผลกระทบ ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ คงมีเพียงแต่บางจังหวัดเท่านั้น ที่เกษตรจังหวัดทำงานเชิงรุก ออกเก็บข้อมูลพร้อมที่จะเสนอให้เป็นเขตภัยแล้ง เช่น จ.นครราชสีมา นาข้าวเสียหายกว่า 1.7 ล้านไร่ ส่วนข้อที่ 2. ต้องการให้รัฐบาลกำหนดแนวทางที่ชัดเจน เป็นข้อกฎหมาย หรือข้อสั่งการ หรือระเบียบแนวทางปฏิบัติ ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นรูปธรรมมากกว่านี้ และ ข้อ 3.ปัจจุบันราคาข้าวเปลือก ถือว่าไม่ดีเท่าใดนัก รัฐบาลจะมีแนวทางช่วยเหลืออย่างไร แต่ไม่ควรแก้ไขปัญหา ด้วยการสั่งให้ชาวนาหยุดทำนาปลูกข้าว เพราะเป็นวิธีสิ้นคิด ส่วนข้อที่ 4.ปัญหาเรื่องน้ำเพื่อการเกษตร ทั้งภัยแล้ง และน้ำท่วม รัฐบาลจะดำเนินการเช่นใด อย่างไรก็ตามเชื่อว่าในการกระชุมที่ จ.สุพรรณบุรี จะมีการนำเสนอปัญหามากกว่านี้ เพื่อให้รัฐบาลช่วยเหลือ และตนเองขอยืนยันว่า จะไม่มุ่งเน้นโจมตีการทำงานของรัฐบาล แต่ประชุมจะเป็นการเก็บข้อมูลทุกด้านของชาวนา เพื่อนำเสนอให้รัฐบาลใช้ประกอบการแก้ไขปัญหาเท่านั้นLoading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ