Loading...


ไม่นิ่งดูดาย กองทัพอากาศ จัดเครื่องบินลำเลียง บินโปรยละอองน้ำบรรเทาปัญหาฝุ่นพื้นที่ภาคเหนือ


จากสถานการณ์ฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ที่กำลังวิกฤตอย่างหนักหนาสาหัสอยู่ในขณะนี้นั้น ล่าสุดวันนี้ (1 เมษายน 2562) กองบิน 41 เพื่อประชาชน - ช้างเผือกนิวส์ รายงานว่า พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ ได้มีการเปิดเผยว่า พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ มีความห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 


จึงได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ จัดเครื่องบิน BT-67 จำนวน 2 เครื่อง จาก กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก เข้าเตรียมพร้อม ณ ที่ตั้งกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 เพื่อทำการบินโปรยละอองน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่กำลังเผชิญกับปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 และทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง


Loading...

โดยในวันนี้ เวลาประมาณ ๐9.๐๐ น. ได้ทำการบินโปรยละอองน้ำเหนือพื้นที่เป้าหมายบริเวณประตูท่าแพ (คูเมืองเชียงใหม่) และเวลา 12.30น. เหนือพื้นที่เป้าหมายบริเวณศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นจะประเมินสถานการณ์และกำหนดแผนการปฏิบัติร่วมกับหน่วยเกี่ยวข้องต่อไป

 

ทั้งนี้ เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2 ก หรือเครื่องบิน BT-67 สังกัด กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก เป็นเครื่องบินที่กองทัพอากาศใช้ในการสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวง การบินควบคุมไฟป่า และการบินโปรยน้ำลดหมอกควัน/ฝุ่นละออง ซึ่งในส่วนของการบินโปรยน้ำฯ นั้น แต่ละเที่ยวบินจะบรรทุกน้ำได้เที่ยวละประมาณ 3,๐๐๐ ลิตร ทำการโปรยน้ำเป็นละอองลงมาจากความสูงเหนือพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งจะทำให้ละอองน้ำเกิดการกระจายตัวครอบคลุมบริเวณกว้าง และจับตัวกับฝุ่นละอองเพื่อบรรเทาความรุนแรงของปัญหา โดยน้ำที่นำมาใช้เป็นน้ำสะอาด และโปรยลงมาเป็นละอองน้ำ จึงจะไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน


ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : ฝุ่นควันภาคเหนือ  

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ