Loading...


"เอกชน" ทัพหน้าลุยการค้าต่างประเทศ


เปิด 5 แนวทางการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดน "เอกชนทัพหน้า" ภาครัฐทัพหนุน


1.ตั้งวอร์รูมร่วมระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กับภาคเอกชน เพื่อติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการส่งออก โดยจะมีคณะทำงานเจาะลึกการส่งออกทั้งรายสินค้า-บริการและรายตลาด โดยกระทรวงพาณิชย์เป็นทัพหนุนและให้เอกชนเป็นทัพหน้า

2.เร่งรัดการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยไทยเป็นหนึ่งประเทศอาร์เซ็ป (อาเซียน+6)ที่จะเร่งรัดให้จบภายในปีนี้ และพื้นการเจรจาเอฟทีเอระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป

3.การค้าชายแดนเป็นตลาดใหญ่อัตราการขยายตัวสูง จึงเร่งรัดการเปิดด่านเพื่อการค้าขายชายแดนให้เป็นรูปธรรม

4.ตั้งคณะทำงานร่วมกันขึ้นมาเพื่อหาทางออก เรื่องกฎหมาย ระเบียบต่างๆที่เป็นอุปสรรคทางด้านการค้า หรือ ไม่มีความทันสมัย โดยดำเนินการแก้ไขใช้ช่องทางรัฐสภาฯต่อไป 

5.ให้มีการเร่งรัดยกระดับด่านชายแดนที่เป็นด่านสำคัญทางการค้าทั้ง 6 ด้านคือ จุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-เมียนม่าแห่งที่2 จุดผ่อนปรนพิเศษสิงขร จุดผ่อนปรนช่องอานม้า จังหวัดอุบลราชธานี จุดผ่อนปรนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ และช่องทางการค้าทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น จังหวัดตราด 

หมายเหตุ: เมื่อวันที่9​ส.ค.2562​นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประชุมร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายหอการค้าไทย  โดยเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหารืออุปสรรคปัญหาร่วมกันกับผู้บริหารสภาหอการค้าฯ


Loading...


ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์  

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ