Loading...


พบเด็กเมียนมา เป็นโปลีโอ ติดชายแดนตาก 5 คน


เมื่อวันที่ 8 ส.ค.62 นพ.จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอ ทั้งหมด 5 อำเภอชายแดน พรัอมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ไปประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน ที่ศูนย์การเรียนรู้เด็กต่างด้าวบ้านห้วยกะโหลก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หลังจากที่ได้รับรายงานว่า พบผู้ป่วยโรคโปลิโอ จำนวน 5 ราย ในพื้นที่จังหวัดผาปูน รัฐกะเหรี่ยง ประเทศสาธารณสหภาพเมียนมา ฝั่งตรงข้ามอำเภอท่าสองยาง ซึ่งตามหลักวิชาการแล้ว จะต้องมีผู้ติดเชื้อโปลิโอ 1 คนต่อ 200 คน รวมทั้งหมด 1,000 คน โดยการพบศูนย์การเรียนรู้เด็กต่างด้าวครั้งนี้ มีนายพาโด้ เอ็กคาลู ส่วยอู หัวหน้าสาธารณสุขชาวกะเหรี่ยง ตามแนวชายร่วมให้การต้อนรับ และชี้แจงแก่ราษฎรเมียนมาด้วย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้หยอดโปลิโอให้กับเด็กต่างด้าว ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโปลิโอ.และแจกเอกสารให้ความรู้โรคโปลิโอเป็นภาษาเมียนมา กับ ภาษาไทย ด้วย


Loading...

นพ.จรัญ กล่าวว่า ทางสาธารณสุขจังหวัดตาก ได้รับรายงานว่า พบผู้ป่วยด้วยโรคโปลีโอ จำนวน 5 คน ซึ่งตามหลักสถิติที่พบมา หากพบผู้ป่วย 5 ราย จะต้องมีผู้ติดเชื้อ 1 คน ต่อ 200 คน ทำให้น่าจะมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อโปลีโอ ประมาณ 1,000 คน และน่าเป็นห่วงพื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมา เพราะมีราษฎรทั้ง 2 ฝั่งข้ามไปมา ของคนทั้ง 2 ประเทศ ขณะที่ประเทศไทยปลอดโปลีโอมานานถึง 20 ปี จึงมีความเสี่ยง และจะเกิดขึ้นได้อีก จึงจำเป็นต้องรณรงค์หยอดวัคซีนให้กับเด็กไทย - เมียนมา ทั้ง 2 ฝั่ง คือ เด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี และเด็กต่างด้าวอายุต่ำกว่า 7 ปีลงมา จะต้องได้รับการหยอดวัคซีน ทั้งหมด 100,000 คน รวมทั้งลูกหลานแรงงานต่างด้าว ที่ติดตามผู้ปกครองมาในประเทศไทย และขณะนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดตาก ได้เบิกวัคซีนจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยจะหยอดวัคซีนในวันที่ 8 ส.ค.- 9 ก.ย. 2562นพ.จรัญ กล่าวอีกว่า การเตรียมการครั้งนี้ ได้คุยกับฝ่ายเมียนมาด้วย โดยจะมีการรณรงค์ เป็น 3 ภาคี เครือข่าย คือ เครือข่ายฝั่ง จ.ตาก ,เครือข่ายฝั่ง จ.แม่ฮ่องสอน และเครือข่ายฝั่งเมียนมา ซึ่งมีกลุ่มเมียนมา กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง และชาติพันธุ์อื่นๆ และได้ให้ทุกเครือข่ายไปเตรียมความพร้อมในเรื่องของทะเบียน , บุคลากร และองค์ความรู้ไว้

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ