Loading...


ทัศนะของชาวอาเซียนต่อความร่วมมือกันด้านการศึกษากับจีน


 

โดย ดร.วันเฉลิม จันทรากุล

 

การศึกษาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาประเทศชาติ ด้วยเหตุนี้ เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2562 ที่มณฑลกุ้ยโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน คณะกรรมการความร่วมมือสัปดาห์การศึกษาจีน -อาเซียน ได้จัดงานสัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษาจีน - อาเชียน ครั้งที่ 12 (2019 China-ASEAN Education Cooperation Week: The 12th CAECW) ซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงการต่างประเทศของจีน กระทรวงศึกษาธิการของจีน รัฐบาลมณฑลกุ้ยโจว และอีกหลายหน่วยงาน

ภายใต้วิสัยทัศน์การจัดงานคือ “ สนับสนุนความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม และแบ่งปันผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา” หรือ Enhanching Pramatic Cooperation and Sharing Development Achievment

โดยนางจั้น หยี ฉิง ผู้ว่าการ มณฑลกุ้ยโจว กล่าวว่า นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างโอกาสระหว่างจีนกับอาเซียนให้มีร่วมมือทางการศึกษากันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการเปิดสัปดาห์แลกเปลี่ยนการศึกษาจีน - อาเซียน ปี 2562 เป็นการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมตามคำแนะนำของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง

 

 

ผู้ว่าการ มณฑลกุ้ยโจว ยังกล่าวด้วยว่า ในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา ด้วยความพยายามร่วมกันของทุกๆฝ่าย ในการจัดสัปดาห์แลกเปลี่ยนการศึกษา ได้พัฒนาขึ้นเป็น "แพลตฟอร์ม" สำหรับความร่วมมือด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนด้านมนุษยศาสตร์ระหว่างจีนกับอาเซียน ถือเป็นสะพานเชื่อมสำคัญที่จะสร้างโชคชะตาของจีนกับอาเซียนให้เกิดการพัฒนาด้านการศึกษาร่วมกัน เราจึงภูมิใจในความสำเร็จของการจัดงานสัปดาห์แลกเปลี่ยนการศึกษาตลอดช่วง 12 ปีที่ผ่านมา

ด้านความเห็นของนักวิชาการในอาเซียนที่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ได้แสดงทัศนะที่หลากหลายไว้ดังนี้ คือ


Loading...

ดร. JEREMY GODOFREDO C.MORALES จากมหาวิทยาลัย ST.PAUL UNIVERSITY PHILIPPINES ประเทศฟิลิปปินส์ กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจมากที่มีโอกาสได้มาร่วมงานในครั้งนี้ เพราะจะเป็นผลประโยชน์ทั้งต่อฟิลิปปินส์ จีนและชาติอาเซียน

นายเพ็ดสะหมอน เพินมะวง จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สปป.ลาว กล่าวว่า การมาร่วมงานครั้งนี้ มีความสำคัญ เพราะว่าได้พบกับหลายภาคส่วน และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ระหว่างกัน ซึ่งจะได้นำไปปรับใช้ในมหาวิทยาลัยประเทศลาวไป และพร้อมจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของไทยหรือมหาวิทยาลัยในอาเซียน โดยเฉพาะการร่วมมือกันของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างเศรษฐกิจให้ยั่งยืน

ศาสตราจารย์ ดร. nor faridah abdul manaf จากมหาวิทยาลัย International Islamic University Malaysia จากมาเลเซีย กล่าวว่า เรามาร่วมงานหลายคน รู้สึกดี ค่อนข้างประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ อยากให้จัดงานแบบนี้มากขึ้น และเราได้มีการเซ็นความร่วมมือด้วย

รศ.ดร อภินันท์ จันตะนี อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ (มจร) จากประเทศไทย กล่าวว่า การมาร่วมงานครั้งนี้ได้มีโอกาสรู้จักงานระดับชาติของจีนและได้สัมผัสกับตัวแทนของมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งในจีนและอาเซียนและได้เครือข่ายจำนวนมาก ซึ่งต่อไปสามารถแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ระหว่างกันได้

รศ.ดร อภินันท์ กล่าวด้วยว่า การศึกษาของจีนเขามีความจริงจังมาก มีการเรียนการสอนค่อนข้างเข้มข้น สิ่งสำคัญคือเทคโนโลยีของจีนไปได้ไกลกว่าหลายประเทศของอาเซียน เช่น big data สำหรับจีนถ้าเขาได้มีโอกาสเรียนรู้เขาจะนำมาพัฒนาให้เหนือกว่าเก่าของที่เขาไปเรียนมา ซึ่งเรื่องนี้เป็นเป็นโอกาสดีที่จะได้นำมาเป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาในประเทศไทย โดยการศึกษาของจีนเขาจะเรียนทฤษฎีกับปฏิบัติควบคู่กันไป ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์จากที่เรียนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะทางด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สมบัติ เบญจศิริมงคล ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จากประเทศไทย กล่าว่า ประเทศจีนให้ความสำคัญกับการศึกษาทั้งที่ประเทศของเขาได้พัฒนาเข้าสู่ระดับสากลแล้ว แต่ยังพยายามแสวงหาความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีน ซึ่งเป็นความตั้งใจที่ดีมาก คือต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม ทางภาษา และทางเทคโนโลยี ซึ่งประเทศไทยควรจะนำไปเป็นตัวอย่างในการสร้างความร่วมมือกับอาเซียน ซึ่งการมารวมตัวของมหาวิทยาลัยแล้วทำงานร่วมกันแทนที่จะแข่งขันกัน เป็นความคิดที่ดีมาก เพราะปกติทุกมหาวิทยาลัยมักจะแข่งขันกัน แต่ถ้าร่วมมือกันอย่างนี้จะทำให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนอย่างยิ่งในวงการการศึกษา

นี่คือความร่วมมือด้านการศึกษาของจีน-อาเซียน ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญ ซึ่งนอกจากจะช่วยเติมเต็มให้กับมหาวิทยาลัยของจีนและอาเซียนแล้ว ยังจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งด้านการศึกษาโดยร่วมให้กับภูมิภาคเอเซียด้วยLoading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ