Loading...


"จุรินทร์"เตรียมดันประกันรายได้เกษตรกรเร่งด่วนเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 62 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)ในฐานะรองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ได้หารือกับรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์เกี่ยวกับการจัดทำนโยบายรัฐบาลโดยได้มอบหมายให้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ และนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไปหารือกับ แกนนำพรรคพลังประชารัฐ เพื่อจัดทำนโยบายรัฐบาลร่วมกัน โดยยังยึด 3 ประเด็นหลัก ที่เป็นเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาล คือ 1.การประกันรายได้เกษตรกร ในเรื่องของ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพด

2.การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งอย่างน้อยที่สุด จะต้องแก้หมวดของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นในอนาคตทำได้ง่ายขึ้น เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ กำหนดเงื่อนไขให้แก้ยาก นอกจากต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมร่วมรัฐสภาแล้ว ยังต้องใช้เสียงฝ่ายค้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และวุฒิสภาไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 รวมทั้งต้องทำประชามติด้วย ให้เหลือแค่ว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้ใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาเท่านั้น เหมือนรัฐธรรมนูญในอดีต เพราะหากไม่เริ่มต้นแบบนี้ อาจนำไปสู่การฉีกรัฐธรรมนูญในอนาคตอีก ซึ่งเชื่อว่า ทุกฝ่ายไม่ประสงค์ให้เกิดขึ้น ข้อเสนอนี้เป็นการปลดกุญแจล็อกสำคัญ เปิดประตู สู่ประชาธิปไตย ซึ่งได้เสนอให้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องทำภายใน 1 ปี และมั่นใจว่า มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง เนื่องจากการเป็นการแก้ไขในหมวดที่ไม่กระทบผู้ใด และ 3.ยังจะเสนอเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้กำหนดไว้ในนโยบายรัฐบาลด้วย


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ