Loading...


ปตท. -บางจากนำร่องขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 30สต/ล.เว้น E85ขึ้น 15 สต.มีผลตี5 พรุ่งนี้


09 ก.ค.2562 ปตท.-บางจาก นำร่องขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 30 สต./ล. ยกเว้น E85 ขึ้น 15 สต./ล.
มีผลพรุ่งนี้  10 ก.ค. 2562 เวลา 05.00 น. ส่างผลราคาใหม่เป็นดังนี้

เบนซิน95 =35.26 บาท/ลิตร, แก๊สโซฮอล95 =27.85 บาท/ลิตร,แก๊สโซฮอล91: = 27.58 บาท/ลิตร, E20 = 24.84 บาท/ลิตร, E85 = 20.09 บาท/ลิตร, ดีเซล = 26.59 บาท/ลิตร, ดีเซลพรีเมี่ยม = 30.19 บาท/ลิตร,HSD-B10 = 25.59, HSD-B20 = 21.59 บาท/ลิตร
(โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร)
 


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ